در حال بارگذاری ...
  
 • پرورش طیور
  معرفی رشته
    مجموعه علوم دامی در برگیرنده تخصص های متنوعی است که این تخصص ها در سطوح مختلف با توجه به نیاز از دو جنبه موضوعی و کاربردی قابل طرح و بررسی است. از جنبه موضوعی عناوین تخصصی تغذیه دام ، اصلاح نژاد ، فیزیولوژی ، اقتصاد دامپروری ، فرآورده های دامی … از مهمترین تخصص هایی است که در سطوح عالی دامپروری مطرح بوده و از جنبه کاربردی نیز پرورش گاو و گاومیش ، پرورش زنبور عسل ،… از مهمترین عناوین قابل طرح می باشد.
  انشعاب عنوان کلی امور دام (دامپروری ) در تخصص های فوق الذکر از هر یک از جنبه های موضوعی و با کاربردی می تواند زمینه های لازم را برای رشد و توسعه بخش مربوطه فراهم آورد و مانع از اتلاف نیروهای آموزش دیده در زمان ورود به کار گردد . با توحه به عملکرد مورد انتظار از کاردان برای ارائه خدمات مشخص در زمینه های مختلف اجرایی ، تخصصی نمودن آموزشها در این مقطع ضمن افزایش کارآیی افراد آموزش دیده در زمینه خاص آموزشی از اتلاف زمان برای احراز شرایط لازم در جهت وظایف محوله جلوگیری خواهد نمود.
  در همین ارتباط به لحاظ نوع وظایف تعیین شده برای فارغ التحصیلان این مقطع آموزشی و لزوم توجه بیشتر به جنبه های کاربردی ، تقسیم بندی تخصص های مورد نیاز در مقطع کاردانی را اجتناب ناپذیر ساخته است.
  روند بررسی و تهیه برنامه :
  برنامه تکنولوژی پرورش طیور به طور مشترک توسط کارشناسان معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی و کارشناسان آموزش کشاورزی وزارت آموزش و پرورش تهیه و تدوین گردیده است و روند بررسی و تهیه آن به شرح ذیل می باشد.
  با توجه به تنوع مشاغل مرتبط با صنعت دامپروری و گستردگی روز افزون آن و به لحاظ اختلاف نسبتا زیاد گرایشهای مختلف قابل طرح در آن ، امکان جمع بندی کلیه تخصص ها و تامین نیاز این بخش تحت عنوان مجموعه ای واحد بنام دامپروری وجود ندارد .
  لذا به منظور پوشش دادن نیازها ی کلیه زیر بخشهای دامپروری و با استناد به نظرات مسئولین اجرایی امور دام کشور تفکیک عنوان کلی دامپروری در گرایشهای پرورش گاو گاومیش ، پرورش گوسفند و بز ، پرورش طیور ، پرورش زنبور عسل طرح و توسط صاحب نظران این صنعت در بخشهای مختلف آموزشی ، تحقیقاتی و تولید کنندگان، تفکیک عنوان کلی دامپروری در عناوین تخصصی تر مورد تایید قرار گرفت.
  در این میان با توجه به مشاغل موجود و قابل طرح ، تکنولوژی پرورش طیور بعنوان یک گرایش تخصصی مطرح گردید تا زمینه لازم را جهت رشد و شکوفایی این بخش از صنعت دامپروری فراهم آورد.
  مراحل تدوین برنامه
  الف)تعیین مشاغل موجود و نیازمندیهای شغلی
  ب)تعیین دانش و مهارتهای مورد نیاز کار و پاره کارهای هر یک از مشاغل براساس دستور العمل کلی تدوین برنامه های آموزشی دو ره های کاردانی و کارشناسی علمی - کاربردی
  ج ) تعیین دروس و محتوای آموزشی براساس دانش و مهارتهای مورد نیاز هر یک از مشاغل
  د)تعیین ریز محتوای آموزشی براساس نظام آموزشهای کاردانی در بخش کشاورزی از آموزشهای علمی – کاربردی
  ه)رعایت اصول و مصوبات شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دستورالعمل کلی تدوین برنام های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی – کاربردی و نظام آموزشهای کاردانی در بخش کشاورزی و آموزشهای علمی – کاربردی )
  تعریف و هدف دوره :
  این دوره بعد از دوره های آموزشی بلند مدت کاردانی علمی – کاربردی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه پرورش طیور می باشد تا ضمن اشاعه فرهنگ نوین پرورش طیور امکان رشد و توسعه این بخشها از صنعت دامپروری را فراهم آورد.
  اهمیت و ضرورت دوره :
  واحدهای پرورش طیور در کشور با سرعت روز افزون در حال توسعه می باشند این بخش از صنعت دامپروری نقش قابل توجهی در تامین مواد پروتئینی جامعه دارد و به لحاظ فقدان نیروهای کارآمد اجرایی اغلب این واحدها از بازده اقتصادی کافی برخوردار نمی باشند. لذا تربیت نیروهای کاردان با تخصص پرورش طیور می تواند نقش موثری در ارتقای فعالیتهای این بخش از صنعت دامپروری داشته باشد.

    
  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  ارومیه   check.jpg    
  اصفهان   check.jpg    
  اهواز   check.jpg    
  باهنرکرمان   check.jpg    
  بیرجند   check.jpg    
  تبریز   check.jpg    
  تهران   check.jpg    
  رشت   check.jpg    
  زابل   check.jpg    
  شهرکرد   check.jpg    
  شیراز   check.jpg    
  گرگان   check.jpg    
  مشهد   check.jpg    
  کرمانشاه   check.jpg    
  یاسوج   check.jpg      درس های رشته


  فارسی

  آمار و طرح آزمایشات مقدماتی

  ابزار ماشین آلات پرورش طیور

  اخلاق و تربیت اسلامی

  اصول پرورش مرغ مادر

  اصول پیشگیری و بهداشت طیور

  اصول سرپرستی واحدهای پرورش طیور

  بیماریهای طیور

  پرورش اردک ، غاز

  پرورش بوقلمون

  پرورش پرندگان کوچک و زینتی

  پرورش توام اردک و ماهیان گرم آبی

  پرورش مرغ تخم گذار

  پرورش مرغ گوشتی

  تربیت بدنی

  ترویج و آموزش دامپروری و منابع طبیعی

  تغذیه طیور

  جامعه شناسی روستایی

  جوجه کشی

  ریاضیات

  زبان خارجی

  زبان فنی

  ژنتیک و اصلاح نژاد مقدماتی

  شناخت داروهای دامی

  شیمی

  صنایع تبدیلی طیور

  فیزیک

  معارف اسلامی 1

  مقدمه ای بر اقتصاد و بازار یابی محصولات طیور

  کارآموزی

  کاربرد کامپیوتر

   

   

   


   

  صنعت و بازار کار
    نقش و توانایی فارغ التحصیلان :
  الف)ارائه و انتقال اطلاعات و دستورالعملها و روشهای مورد تاکید کارشناسان به افراد تحت پوشش در حوزه عملیاتی مربوطه
  ب)بررسی مقدماتی نیازهای محلی و منطقه ای در زمینه پرورش طیور به منظو ر عرضه خدمات متناسب
  ج)کاربرد صحیح وسایل ، تجهیزات و نهاده های تولیدی و تشخیص عیوب و رفع آنها با توجه به حیطه تخصصی مربوطه
  د)تنظیم و تهیه گزارشات روزانه
  ه)نظارت بر اعمال بهداشت کار و محیط زیست
  و)سرپرستی و اداره واحدهای پرورشی طیور گوشتی و تخم گذار و انجام امور مربوطه
  عناوین مشاغل در نظر گرفته شده جهت طراحی دوره
  الف)پرورش دهنده مرغ تخم گذار
  ب)پرورش دهنده مرغ گوشتی
  ج)پرورش دهنده بوقلمون
  د)پرورش دهنده اردک و غاز
  ه)متصدی جوجه کشی
  و)متصدی سالن پرورش مرغ مادر
  عناوین مشاغل فارغ التحصیلان بعد از طی دوره :
  الف) سرپرست واحد پرورش مرغ تخم گذار
  ب)سرپرست واحد پرورش مرغ گوشتی
  ج)سرپرست واحد های پرورشی ماکیان
  د)سرپرستی موسسات جوجه کشی
  ه) متصدی تهیه خوراک طیور
  و)متصدی راه اندازی، تعمیر و سرویس ماشینهای پرورش طیور
  ر)سرپرست سالن واحدهای پرورش مرغ مادر
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران