در حال بارگذاری ...
  
 • زبان و ادبیات عربی
  معرفی رشته
    درس عربی در دبیرستان مشکلات خاص خود را طی می کند و دانش آموزان در قسمت ایجاد انگیزه برای فراگیری آن دچار مشکلات فراوانی هستند. ولی به هرحال وظیفه ما معرفی این رشته برای افرادی است که خود بهتر می دانند که چرا دارند این رشته را انتخاب می کنند. به اعتقاد نگارنده یادگیری زبان عربی به علت وفور استفاده از کلمات عربی در محاورات روزانه بسیار سهل و آسان است و شاید به این تشابهات کمتر توجه می شود.
  از آن طرف همیشه زبان غیر مادری فرّار و زود فراموش است.
  به هر ترتیب وظیفه این رشته آموزش قواعد و دستور زبان عربی برای استفاده از کتاب های عربی و گفتگو با اندیشمندان جهان اسلام است.
  علاقه واقعی و حافظه قوی شرط موفقیت است که البته باید دقت شود که علاقه واقعی است یا خیر! در ضمن امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری در این رشته وجود دارد.

    
  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- آبادان   check.jpg    
  آزاد- آباده   check.jpg    
  آزاد- ایلام   check.jpg    
  آزاد- بابل   check.jpg    
  آزاد- بیضاء   check.jpg    
  آزاد- تبریز   check.jpg    
  آزاد- تهران   check.jpg    
  آزاد- جیرفت   check.jpg    
  آزاد- خرمشهر   check.jpg    
  آزاد- رامهرمز   check.jpg    
  آزاد- رشت   check.jpg    
  آزاد- شیراز   check.jpg    
  آزاد- شیروان   check.jpg    
  آزاد- فلاورجان   check.jpg    
  آزاد- قم   check.jpg    
  آزاد- گرمسار   check.jpg    
  آزاد- مهاباد   check.jpg    
  آزاد- نوشهر و چالوس   check.jpg    
  آزاد- کاشمر   check.jpg    
  آزاد- کرج   check.jpg    
  آزاد- کرمانشاه   check.jpg    
  آزاد-بروجرد   check.jpg    
  آزاد-زاهدان   check.jpg    
  اراک   check.jpg    
  الزهرا تهران   check.jpg    
  امام خمینی قزوین   check.jpg    
  بوشهر   check.jpg    
  بوعلی سینا همدان   check.jpg    
  تبریز   check.jpg    
  تربیت معلم سبزوار   check.jpg    
  تهران   check.jpg    
  خوارزمی   check.jpg    
  زابل   check.jpg    
  سنندج   check.jpg    
  شهیدچمران اهواز   check.jpg    
  شیراز   check.jpg    
  صنعتی اصفهان   check.jpg    
  علامه طباطبائی   check.jpg    
  قم   check.jpg    
  کاشان   check.jpg      درس های رشته


  آزمایشگاه زبان 1

  آزمایشگاه زبان 2

  آزمایشگاه زبان 3

  آشنایی با اوضاع معاصر کشورهای

  اخلاق و تربیت اسلامی 1 و 2

  ادب متعهد اهل بیت (ع)

  اصول مشاوره و راهنمایی

  انشا 1

  انشا 2

  انشا 3

  بررسی مجلات و روزنامه های عربی

  تاریخ ادبیات از جاهلی تا پایان اموی

  تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا عصر حاضر

  تاریخ ادبیات دورۀ عباسی اول

  تاریخ ادبیات دورۀ عباسی دوم

  تاریخ ادبیات دورۀ معاصر 1

  تاریخ ادبیات دورۀ معاصر 2

  اریخ ادبیات معاصر

  تاریخ اسلام

  تاریخ فلسفه از ارسطو تا افلاطون

  تاریخ فلسفه یونان تا افلاطون

  ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس 2

  تمرین دبیری

  تمرین صرف و نحو 2

  تمرین صرف و نحو دبیری

  روانشناسی عمومی 1

  روانشناسی عمومی 2

  روانشناسی کودک و نوجوان

  روزنامه ها و مجله های عربی

  روزنامه ها و مجله های عربی

  روش تدریس اختصاصی

  روش تدریس زبان عربی

  روشهای تدریس کلیات

  زبان پیش دانشگاهی 2 باستانشنای

  زبان خارجه تخصصی 2

  زبان خارجی

  زبان فارسی

  صرف

  صرف 1

  صرف 2

  علم کلام

  علم کلام 1

  علوم بلاغی 1 معانی بیان دبیری

  علوم بلاغی 2 عروض و قافیه و بدیع

  علوم قرآنی

  فقه اللفه

  فن ترجمه

  قرائت و ترجمه و تجوید قرآن کریم

  مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه

  متون حدیث

  متون نظم و نثر از آغاز تا سقوط بغداد

  متون نظم و نثر از دوره جاهلی تا پایان

  متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا عصر حاضر

  متون نظم و نثر دورۀ عباسی اول

  متون نظم و نثر دورۀ عباسی دوم

  مکالمه 1

  مکالمه 2

  مکالمه 3

  نحو

  نحو 1

  نحو 2

  نظم و نثر عربی در ایران از آغاز تا سقوط

  نظم و نثر عربی در ایران از سقوط بغداد

  نقد ادبی

   

   

   


  صنعت و بازار کار
    رشته زبان عربی در دروس پایه و اصلی خود توانایی شما را برای کار در این مراکز فراهم می سازد :
  تدریس در مدارس ،
  تدریس خصوصی ،
  ویراستاری کتاب های عربی ،
  اخبار عربی و مقالات .
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران