در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه سیزده تهران

  جنسیت مقطع نام نوع نشانی تلفن
  پسرانه متوسطه دوره دوم آذین مجد غیردولتی خ ششم نیروی هوایی،فرعی24/6،پلاک 3 77476272
  پسرانه متوسطه دوره دوم دارالفنون نمونه دولتی 17شهریورشمالی،شهیدطوفانی،جنب پارک خیام،پ6 33348528
  پسرانه متوسطه دوره دوم دانش غیردولتی خ پیروزی،نبش محصل،پ 364 33333837
  پسرانه متوسطه دوره دوم سنای دانش راه دورغیردولتی خ پیروزی،خ پنجم نیروی هوایی،کوچه 5/37 77829293
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهدا  عادی دولتی پیروزی،21متری دهقان،شهیدکریمی،پ96 33340699
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید رجایی هیات امنایی میدان امامت،نیشابورغربی،پ2 77410872
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید مطهری عادی دولتی اول سی متری نیروی هوائی،روبروی برق فشارقوی،پ18 77475454
  پسرانه متوسطه دوره دوم صالحین غیردولتی تهران نو،منصورآباد،27متری اشراقی،کوچه صانعی،پلاک 34 77829293
  پسرانه متوسطه دوره دوم صدرا شیرازی غیردولتی خ پیروزی،خ پنجم نیروی هوایی،بالاتراز فلکه دوم،جنب اداره ثبت،پ213  
  پسرانه متوسطه دوره دوم ظفر غیردولتی پیروزی،خ پنچم نیروی هوایی،نبش فرعی4/22،پ70 77407584
  پسرانه متوسطه دوره دوم عرفان عادی دولتی تهران نو،داخل فلکه اطلاعات،پ 7 77417688
  پسرانه متوسطه دوره دوم علامه حلی7 تیزهوشان خ دماوند،چهارراه سبلان،خ اشراقی،8 متری اول 77267588
  پسرانه متوسطه دوره دوم علوی تهران غیردولتی خ پیروزی،خ ششم نیرو هوایی،فرعی6/37،پ 9 77420841
  پسرانه متوسطه دوره دوم مهدیون شاهد پیروزی،خ سوم نیروی هوایی،خ 3/21،پ6 77402277
  پسرانه متوسطه دوره دوم هدایت رضوی غیردولتی تهران نو،فلکه چایچی،انتهای شورا،پلاک 19 77477284
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران