در حال بارگذاری ...
  
 • دبیرستان، پیش دانشگاهی و هنرستان های دختـــرانه منطقه ســــه تهران


  مقطع آموزشی

  نام مدرسه

  نوع مدرسه

  آدرس

  تلفن

  متوسطه عمومی

  متفرقه

  سایر

  خ شریعتی - روبرویخیخچال

  22004756

  متوسطه عمومی

  مشعر

  غیرانتفاعی

  میدان اختیاریه - خ اختیاریه شمالی - خ شهید تسلیمی

  22580024

  متوسطه عمومی

  تربیت

  غیرانتفاعی

  خ شریعتی - بالاتر از میرداماد- نبش فلسفی

  22257546

  متوسطه عمومی

  نرجس

  غیرانتفاعی

  خ آفریقا - روبرویپمپ بنزین- خ شهید بابک بهرامی

  88787452

  متوسطه عمومی

  روشنگران

  غیرانتفاعی

  میرداماد - بزرگراه مدرس - جنب برج ندا آرا

  2224088

  متوسطه عمومی

  فدک

  نمونه دولتی

  پاسداران - نیستان هفتم - شهید حجت سوری - کوچه شهید هاشمیان

  22588407

  متوسطه عمومی

  کوثر - بزرگسالان

  مشارکت مردمی

  خ شریعتی - کوچه سجاد - کوچه شهید احمد جلالی

  22601086

  متوسطه عمومی

  دکتر شریعتی

  عادی دولتی

  خ شریعتی - کوچه سجاد - کوچه شهید احمد جلالی

  22601086

  متوسطه عمومی

  آئین روشن

  عادی دولتی

  اختیاریه شمالی - خ شهید جهانی نیا

  22583805

  متوسطه عمومی

  حافظ

  عادی دولتی

  خ شریعتی - زرگنده - خ امامزاده - جنب پارک

  22603759

  متوسطه عمومی

  ایران

  عادی دولتی

  خ شریعتی – خ یخچال – کوی کی نژاد

  22603020

  متوسطه عمومی

  طلوع

  غیرانتفاعی

  خ شهید کلاهدوز - خ شهید مطهری - خ شهید اخلاقی

  22541658

  متوسطه عمومی

  الزهرا(س)

  عادی دولتی

  ده ونک – روبروی دانشگاه الزهرا

  88058500

  متوسطه عمومی

  مشکوه

  شاهد

  خ شهید کلاهدوز - ایستگاه شیبانی -خ شهید  یارمحمدی- کوچه فردوس

  22541155

  متوسطه عمومی

  هاجر

  عادی دولتی

  م اختیاریه – کوچه یزدانیان

  549682

  متوسطه عمومی

  نیایش

  غیرانتفاعی

  میدان اختیاریه - خ شهید لطیفی

  22582910

  متوسطه عمومی

  فضیلت

  غیرانتفاعی

  خ شریعتی - خ یخچال - خ شهید فکوریان - کوچه کابلی

  2261750

  متوسطه عمومی

  معلم

  عادی دولتی

  خ ظفر - خ رئیس خ ظفر - خ رئیسی    - خ بابک شرقی

  22223155

  متوسطه عمومی

  مریم

  عادی دولتی

  خ میرداماد - میدان مادر - خ شهید آلن آبکار - نبش کوی دهم

  22227165

  متوسطه عمومی

  دانشجو

  غیرانتفاعی

  چهارراه پاسداران - بهارستان دوم

  22553839

  متوسطه عمومی

  ام البنین

  غیرانتفاعی

  خ شهید کلاهدوز - بعد ازچهارراه قنات - ایستگاه شیبانی

  22541116

  متوسطه عمومی

  هدی

  غیرانتفاعی

  خ شهید کلاهدوز - خ آشیخ صراف- بن بست اول

  22605368

  متوسطه عمومی

  فاطمه زهرا(س)

  ایثارگران

  خ ولیعصر - ضلع جنوبی پارک ملتخ نیایش- شهرک فجر

  88059505

  متوسطه عمومی

  مشعل صدرا

  غیرانتفاعی

  خ شریعتی - نرسیده به ظفر - بن بست صادقیان

  22854528

  متوسطه عمومی

  ندایحق

  غیرانتفاعی

  بزرگراه آفریقا - چهارراه جهان کودک - کوچه کمان

  88782580

  متوسطه عمومی

  کوشش

  غیرانتفاعی

  آفریقا - خ ناهید غربی

  22056179

  متوسطه عمومی

  پروین اعتصامی

  غیرانتفاعی

  زیرپل میرداماد - کوچه البرز- انتهای خ تابان شرقی

  22222448

  متوسطه عمومی

  صبا

  غیرانتفاعی

  خ پاسداران - بهستان هفتم

  22540450

  متوسطه عمومی

  فرشته

  غیرانتفاعی

  خ پاسداران - بهارستان نهم - پ 121

  22547971

  متوسطه عمومی

  امیدواران

  غیرانتفاعی

  اختیاریه - شهید لطیفی - ک مطلبی - پ 6

  22546688

  متوسطه عمومی

  ملک

  غیرانتفاعی

  خ شهید کلاهدوز- خ دیباجی جنوبی - جنب پارک ارغوان

  22548195

  متوسطه عمومی

  ثنا

  غیرانتفاعی

  خ ولی عصر- بالاترازجام جم - خ کرانه - پ 33

  22045965

  متوسطه عمومی

  گلهایدانش

  غیرانتفاعی

  پاسداران - نبش بهستان یکم - - پلاک 1

  22544979

  متوسطه عمومی

  زهره

  غیرانتفاعی

  میدان ونک - خ برزیل - کوچه نیلو - بن بست یکم

  88772703

  متوسطه عمومی

  راه شایستگان

  غیرانتفاعی

  خ شهید کلاهدوز - بعدازچهارراه قنات – خ یارمحمدی بهار - پ 7

  22543039

  متوسطه عمومی

  طلیعه

  غیرانتفاعی

  خ ظفر -خ سهیل تبریزیان - نبش مهرداد - پ 10

  22265003

  متوسطه عمومی

  ایثار

  شاهد

  خ آفریقا - نرسیده به پل میرداماد - کوچه قبادیان غربی

  88782965

  متوسطه عمومی

  محبوبه دانش

  عادی دولتی

  خ ولیعصر – روبروی جام جم - کوچه مهناز

  22045476

  متوسطه عمومی

  رویش

  غیرانتفاعی

  خ ولیعصر - خ شهید علی یزدان پناه

  88886913

  متوسطه عمومی

  گوهر

  غیرانتفاعی

  خ آفریقا - خ سعیدی

  22050268

  متوسطه عمومی

  البرز

  غیرانتفاعی

  خ شریعتی - بالاتر از دوراهی قلهک - نبش کوچه حمید صدیق

  22263840

  متوسطه عمومی

  طوبی

  غیرانتفاعی

  قلهک - کوچه مسعود   خ شریعتی - دوراهی

  2226755

  متوسطه عمومی

  شهید باهنر

  غیرانتفاعی

  خ ولیعصر - جام جام - کوچه رامین - پ 2

  22041192

  متوسطه عمومی

  عرفان

  غیرانتفاعی

  خ پاسداران – عابدینی زاده جهانینیا

  22563006

  متوسطه عمومی

  بوستان خرد

  غیرانتفاعی

  پاسداران - بهستان 4

  22541006

  متوسطه عمومی

  نور

  غیرانتفاعی

  ده ونک - پایین تر از دانشگاه الزهرا

  88041139

  متوسطه عمومی

  هدف

  غیرانتفاعی

  خ ولیعصر- خ مهناز

  22018189

  متوسطه عمومی

  صالحین

  غیرانتفاعی

  خ ظفر - انتهای خ فرید افشار - کوچه تایباد

  22004089

  متوسطه عمومی

  مجتهده بانو امین

  غیرانتفاعی

  خ دولت - بن بست رضا

  22005770

  پیش دانشگاهی

  زهره

  غیرانتفاعی

  میدان ونک- خ برزیل – خ نیلو-  انتهای کوچه یکم

  88772703

  پیش دانشگاهی

  سماء

  غیرانتفاعی

  خ شریعتی- خ جلفا- کوچه فاخته

  22857900

  پیش دانشگاهی

  نیایش

  غیرانتفاعی

  میدان اختیاریه- خ شهید لطیفی- پلاک 30

  22582910

  پیش دانشگاهی

  پروین اعتصامی

  غیرانتفاعی

  زیرپل میرداماد- کوچه البرز- انتهایخ تابان شرقی

  22222448

  پیشدانشگاهی

  کوشش

  غیرانتفاعی

  آفریقا- ناهید غربی- پلاک 3

  22056179

  پیش دانشگاهی

  پیام

  عادی دولتی

  خ شریعتی- خیخچال- کوچه کینژاد- پلاک 7

  261951

  پیش دانشگاهی

  محبوبه دانش

  عادی دولتی

  خ ولیعصر- بالاتر از جام جم- امانیه- کوچه مهناز

  22045472

  پیش دانشگاهی

  مشکوه

  شاهد

  خ شهید کلاهدوز- ایستگاه شیبانی- خ شهیدیارمحمدی- کوچه فردوس

  22541155

  پیش دانشگاهی

  فریده سلیمی

  عادی دولتی

  خ شریعتی- خیخچال- خ هدایت- کوچه روزبه- پلاک2

  22541712

  پیش دانشگاهی

  فرشته

  غیرانتفاعی

  پاسداران- بهارستان نهم- پلاک121

  22547971

  پیش دانشگاهی

  طلوع

  غیرانتفاعی

  شهید کلاهدوز- خ مطهری- خ شهید اخلاقی

  22541658

  پیش دانشگاهی

  هدی

  غیرانتفاعی

  خ شهید کلاهدوز- خ آشیخ صراف- بن بست اول

  2265368

  پیش دانشگاهی

  فضیلت

  غیرانتفاعی

  خ شریعتی- خیخچال- خ شهید فکوریان- کوچه کابلی- پلاک 1

  2261750

  پیش دانشگاهی

  راه شایستگان

  غیرانتفاعی

  خ شهید کلاهدوز- بعدازچهارراه قنات- یارمحمدی- بهار- پلاک 7

  22543039

  پیش دانشگاهی

  ام البنین

  غیرانتفاعی

  خ شهید کلاهدوز- ایستگاه شیبانی

  22559907

  پیش دانشگاهی

  مشعل صدرا

  غیرانتفاعی

  خ شریعتی- نرسیده به ظفر- بن بست صادقیان

  22854528

  پیش دانشگاهی

  کوثر

  مشارکت مردمی

  خ شریعتی- کوچه سجاد- کوچه شهید احمد جلالی

  22601086

  پیش دانشگاهی

  گرافیک نور

  غیرانتفاعی

  خ شریعتی- اول بزرگراه همت- جنب دانشگاه علامه - پلاک 7

  22229434

  پیش دانشگاهی

  شهید رجایی

  مشارکت مردمی

  میدان ونک- خ شهید صانعی

  88881020

  پیش دانشگاهی

  گلهایدانش

  غیرانتفاعی

  پاسداران- بهستان هفتم- پلاک1

  22549559

  پیش دانشگاهی

  ایثار

  شاهد

  تقاطع میرداماد و افریقا- اول قبادیان غربی

  88782338

  پیش دانشگاهی

  حافظ

  عادی دولتی

  خ شریعتی- زرگنده- خ امامزاده - جنب پارک

  22603759

  پیش دانشگاهی

  بوستان خرد

  غیرانتفاعی

  پاسداران- نیستان چهارم- پلاک12

  22541006

  پیش دانشگاهی

  فاطمه زهرا(س)

  ایثارگران

  خ ولیعصر- ضلع جنوبیپارک ملت- خ نیایش- شهرک فجر

  88059505

  پیش دانشگاهی

  ندایحق

  غیرانتفاعی

  بزرگراه آفریقا- چهارراه جهان کودک- کوچه کمان- پلاک 52

  88782580

  پیش دانشگاهی

  صبا

  غیرانتفاعی

  پاسداران- بستان 7 - کوچه داریوش

  22540450

  پیش دانشگاهی

  مشعر

  غیرانتفاعی

  م اختیاریه- خ 1- اختیاریه شمالی- خ شهید تسلیمی

  22580024

  پیش دانشگاهی

  دانشجو

  غیرانتفاعی

  چهارراه پاسداران- بهارستان دوم- پلاک 4

  22553839

  پیش دانشگاهی

  نرجس

  غیرانتفاعی

  خ آفریقا- روبرویپمپ بنزین-خ شهید بابک بهرامی

  88787452

  پیش دانشگاهی

  تربیت

  غیرانتفاعی

  خ شریعتی- بالاتراز میرداماد- نبش فلسفی

  22257546

  پیش دانشگاهی

  ثنا

  غیرانتفاعی

  خ ولیعصر- بالاتراز جام جم- کرانه- پلاک 33

  22045965

  پیش دانشگاهی

  سوره

  غیرانتفاعی

  خ شهید کلاهدوز- بعداز سه راه نشاط

  22601114

  پیش دانشگاهی

  سوره هنر

  غیرانتفاعی

  خ شهید کلاهدوز- بعد از سه راه نشاط

  22608550

  پیش دانشگاهی

  غدیر

  غیرانتفاعی

  خ ظفر- خ نفت- خ دهم- میدان نیلوفر- کوچه سینا

  22256642

  پیش دانشگاهی

  رویش

  غیرانتفاعی

  خ ولیعصر- خ شهید علییزدان پناه- پلاک 60

  88886913

  پیش دانشگاهی

  ملک

  غیرانتفاعی

  خ شهید کلاهدوز- خ دیباجیجنوبی- کویارغوانی- پلاک 18

  22546694

  پیش دانشگاهی

  راه فرزانگان

  غیرانتفاعی

  خ میرداماد- خ اطلسی- خ سیفیه- پلاک 40

  22223684

  هنرستان حرفه ای

  سوره 2

  غیرانتفاعی

  خ شهید کلاهدوز بعداز نشاط

  22601114

  هنرستان حرفه ای

  مشکوه

  شاهد

  شهید کلاهدوز ایستگاه شیبانییارمحمدی - کوچه فردوس

  22541155

  هنرستان حرفه ای

  گل لاله

  عادی دولتی

  خ شریعتی - خ شهید گویآبادی -خ شهید رضا بلائیان

  22260078

  هنرستان حرفه ای

  نور

  غیرانتفاعی

  خ شریعتی - اول بزرگراه همت - جنب دانشگاه علامه

  22229434

  هنرستان حرفه ای

  فاطمیه

  عادی دولتی

  خ دکترشریعتی – دوراهی قلهک – کوچه شهید حمید صدیق

  22263719

  هنرستان حرفه ای

  هنرستان کامپیوترعرفان

  غیرانتفاعی

  خ پاسداران - عابدینیزاده- جهانینیا

  22563006

  هنرستان حرفه ای

  مریم

  عادی دولتی

  میر داماد - میدان مادر - خ آلن آبکار

  22227165

  هنرستان فنی

  نیمرخ

  غیرانتفاعی

  خ شهید کلاهدوز - چهارراه رستم آباد

  22564464

  هنرستان کار دانش

  تلاش

  غیرانتفاعی

  خ شریعتی – خ شهید مجتبائیکوچه سلامی

  22275633

  هنرستان کار دانش

  زینب (س) 2

  عادی دولتی

  میرداماد – میدان مادر –رودبار شرقی

  22223087

  هنرستان کار دانش

  امیرکبیر 2

  عادی دولتی

  خ شریعتی – روبرویخ شهید کلاهدوز – کوچه امام زاده

  2265630

  هنرستان کار دانش

  زینب(س)

  عادی دولتی

  میرداماد – میدان مادر- رودبار شرقی

  22223087

  هنرستان کار دانش

  امیرکبیر

  عادی دولتی

  خ شریعتی – روبرویخ شهید کلاهدوز – کوچه امام زاده

  2265630

  هنرستان کار دانش

  کوثر

  مشارکت مردمی

  خ شریعتی – کوچه سجاد – کوچه شهید احمد جلالی

  22601086

  هنرستان کار دانش

  فاطمه زهرا(س)

  ایثارگران

  خ ولیعصر – ضلع جنوبیپارک ملت – خ نیایش - شهرک فجر

  88059505

   

  مطالب مرتبط

  جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان تهران

  جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان تهران

  با باغ موزه هنر ایرانی، ایران را در تهران بازدید کنید باغ موزه هنر ایرانی، لوکیشنی جذاب با متراژی کمتر از یک هکتار است که در منطقه الهیه تهران واقع شده. بنای این باغ موزه، متعلق به خانم توران مهاجر اسلامی ...

  |

  جاذبه های گردشگری و دیدنی استان تهران

  جاذبه های گردشگری و دیدنی استان تهران

  تهران پایتخت ایران، بناهای تاریخی، جاذبه های گردشگری و مکان های تفریحی و هیجان انگیز بسیاری دارد. جاهای دیدنی بی شماری که همچنان بسیاری از پایتخت نشینان فرصت بازدید از آن ها را نداشته اند.

  |

  ایجاد 18 رشته تحصیلی جدید در هنرستان‌ها

  ایجاد 18 رشته تحصیلی جدید در هنرستان‌ها

  آذرکیش: نبود مشوق‌های کارآفرینی باعث تضعیف مشارکت بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی در هنرستان‌ها می‌شود. تهران (پانا) _ به گفته مدیرکل دفتر فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش آینده بازار کار ایران متعلق به هنرستان‌هاست که برای تحقق آن باید از انواع مشوق‌های ...

  |

  آغاز توزیع سراسری ویتامین D در دبیرستان‌هالزوم ارایه شیر غنی شده در دبستان‌ها

  آغاز توزیع سراسری ویتامین "D" در دبیرستان‌ها/لزوم ارایه شیر غنی شده در دبستان‌ها

  مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اعلام توزیع مکمل ویتامین D در تمام دبیرستان‌های کشور جهت پیشگیری از عوارض ناشی از کمبود این ویتامین در دانش‌آموزان، در عین حال بر توزیع شیر غنی‌شده با این ویتامین در مدارس ابتدایی تاکید کرد.

  |

  نظرات کاربران (2)