در حال بارگذاری ...
  
 • علوم سیاسی
  معرفی رشته
    برای شما دانش آموزان واضح است که سیاست آنقدر وسعت و کارائی پیدا کرده که گاهی از حد و مرز نیز می گذرد و نخود هر آشی می شود رشته علوم سیاسی این وظیفه را به عهده دارد که هر آنچه به علم سیاست در جهان امروز مرتبط می شود را در حد دوره های تعیین شده بیان کند.
  این رشته نیز از رشته های مورد توجه و ویژه در بین رشته های علوم انسانی است.
  انسان در برخورد با اسم این رشته نگاهش با سرعت به سوی وزارت خارجه و ... می رود .
  موضوع این رشته مطالعه و تحقیق درباره پدیده های سیاسی مثل اشکال مختلف حکومت و دولت است. کشف علل و پدیده های سیاسی، نحوه اداری سیاسی جامعه و ایجاد ارتباط محترمانه با کشورهای دنیا در عرصه روابط بین المللی می باشد.
  دانش آموزان ایران در سطح جهان اطلاعات سیاسی بالائی را دارند که متأثر از انقلاب اسلامی است. آشنائی به زبان انگلیسی و یا به عبارتی زبان های خارجی و همچنین داشتن اطلاعات خوب در زمینه تاریخ و جغرافی از عوامل توفیق در این رشته است.در کنکور سراسری ، ضریب درس تاریخ و جغرافی برای این رشته 3 است.

    
  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- آزاد شهر   check.jpg    
  آزاد- آشتیان   check.jpg    
  آزاد- اهواز   check.jpg    
  آزاد- ایلام   check.jpg    
  آزاد- بافت   check.jpg    
  آزاد- بجنورد   check.jpg    
  آزاد- تهران   check.jpg    
  آزاد- خرم آباد   check.jpg    
  آزاد- دامغان   check.jpg    
  آزاد- زنجان   check.jpg    
  آزاد- سواد کوه   check.jpg    
  آزاد- شهرضا   check.jpg    
  آزاد- شیراز   check.jpg    
  آزاد- قم   check.jpg    
  آزاد- لامرد   check.jpg    
  آزاد- لبنان   check.jpg    
  آزاد- مشهد   check.jpg    
  آزاد- نوشهر و چالوس   check.jpg    
  آزاد- کرج   check.jpg    
  آزاد-تاکستان   check.jpg    
  امام خمینی قزوین   check.jpg    
  بابلسر   check.jpg    
  تهران   check.jpg    
  رازی کرمانشاه   check.jpg    
  شیراز   check.jpg    
  صنعتی اصفهان   check.jpg    
  علوم و فنون فارابی تهران   check.jpg      درس های رشته


  فارسی

  اداره امور دولتی

  ارتش و سیاست

  اسلام و ایران

  اصول روابط بین الملل (الف و ب)

  اعراب و اسراییل و مسئله فلسطین

  اقتصاد بین الملل

  اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران

  اندیشه های سیاسی در شرق باستان

  اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

  انقلاب اسلامی ایران

  انقلاب اسلامی و ریشه های آن

  انقلابهای جهان

  تئوریهای انقلاب

  تاریخ اسلام

  تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب

  تاریخ روابط بین اللمل از 1871 تا 1945

  تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320

  تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320

  تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا1357

  تربیت بدنی 2

  تکدرس در اختیار گروه آموزشی دانشکده

  جامعه شناسی سیاسی

  جغرافیای اقتصادی ایران

  جغرافیای سیاسی (تاکید بر جهان اسلام)

  جمهوری اسلامی ایران و نهضتهای رهایی بخش

  جنبشهای اسلامی معاصر

  حقوق اداری (کلیات و ایران)

  حقوق اساسی (کلیات)

  حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

  حقوق بین الملل اسلام

  حقوق بین الملل خصوصی

  حقوق بین الملل عمومی

  خلیج فارس و مسایل آن

  خوار میانه و سیاست بین الملل

  دیپلامسی و رفتار سیاسی در اسلام

  روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357

  روانشناسی اجتماعی

  روش تحقیق در علوم سیاسی (الف - ب)

  زبان خارجی

  سازمانهای بین اللملی

  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

  سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

  سیاست و حکومت در آفریقا

  سیاست و حکومت در اروپای باختری

  سیاست و حکومت در اسیای جنوبی

  سیاست و حکومت در امریکای لاتین

  سیاست و حکومت در ایالات متحده امریکا

  سیاست و حکومت در چین

  سیاست و حکومت در خاورمیانه

  سیاست و حکومت در شوروی

  سیر قدرت دریاها

  شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم

  فن دیپلماسی و اداب کنسولی

  مالیه عمومی

  مبانی جامعه شناسی عمومی

  مبانی علم اقتصاد

  مبانی علم حقوق

  مبانی علم سیاست

  متون اسلامی (آموزش زبان عربی)

  متون سیاسی به زبان خارجی (الف و ب)

  مسایل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران

  مسایل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

  مسایل سیاسی و اقتصادی و اروپای غربی

  مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپای شرقی

  مسایل نظامی و استراتژیک معاصر

  مطبوعات سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت به بعد

  معارف اسلامی 2

  نظام سیاسی و دولت در اسلام

  نظامهای اقتصادی تطبیقی

  نظامهای سیاسی تطبیقی

  نوسازی و دگرگونی سیاسی

   


   


  صنعت و بازار کار
    دوره کارشناسی علوم سیاسی بر اساس نیازهای جامعه تدوین شده است و فارغ التحصیلان این دوره علاوه بر کسب توانائی علمی در تجربه و تحلیل مسائل سیاسی اجتماعی ایران و جهان می توانند در وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای عمومی کشور به ویژه وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و دیگر ارگانهای اجرائی کشور به تحقیق و حل مسائل مربوطه اشتغال ورزند.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران