در حال بارگذاری ...
  
 • راهنمایی و مشاوره
  معرفی رشته
    شرط اساسی زندگی توام با آسایش، نشاط، پیشرفت و موفقیت و رشد و کمال برخورداری از سلامت، بهداشت، و امنیت جسمانی و روانی و اجتماعی است. لیکن تغییر و تحولات سریع علمی و تکنولوژی، تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیش آمدهای غیر منتظره از قبیل جنگ، زلزله، بیماری و تصادف، پیچیدگی ارتباطات اجتماعی و تهاجم فرهنگی در عصر کنونی مشکلات گوناگونی در زمینه های معیشتی، تحصیلی، شغلی، خانوادگی، تصمیم گیری، ارتباطی، عاطفی، روانی رفتاری و اخلاقی برای بسیاری از افراد در همه جوامع از جمله مردم کشور ما به وجد آورده است و سلامت بهداشت و امنیت جسمانی روانی و اجتمعای آنان را دچار آسیب کرده است. برای جلوگیری و حل و رفع این مشکلات و سازگاری و برخورد موثر و منطقی با موقعیت های گوناگون زندگی و تامین بهداشت و سلامتی جسمانی، روانی و اجتماعی افراد جامعه متخصصین حرفه های یاورانه به ویژه متخصصان راهنمایی و مشاوره می توانند کمک های شایان توجهی ارائه کنند.
  بنابراین در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور باید به فراهم ساختن شرایط وسایل و امکانات مربوط به ارائه خدمات متخصصین حرفه های یاورانه از جمله راهنمایی و مشاوره توجه کافی مبذول گردد. از آنجاییکه موفقیت و کارآیی موسسات و مراکز ارائه کننده خدمات یاورانه به مراجعان درگرو داشتن متخصصین لایق و کارآمد در حرفه های یاورانه است، تربیت نیروی انسانی واجد شرایط و کارآمد در این حرفه ها و از جمله راهنمایی و مشاوره از اهمیت فراوانی برخوردار است. برنامه دوره کارشناسی راهنمایی و مشاوره به همین دلیل و برای تربیت و تامین نیروی انسانی لایق و کارآمد برای ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در مراکز و موقعیت های گوناگون با استفاده از همکاریهای صاحبنظران با تجربه به این رشته در کشور تهیه و تدوین شده است. رشته راهنمایی و مشاوره یکی از دوره های کارشناسی در نظام آموزش عالی است و هدف از تاسیس آن تربیت متخصصان و کارشناسانی است مومن، معتقد به اسلام و انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، که بتوانند تصدی امر راهنمایی و مشاوره یا فعالیت های پرورشی را در هسته های مشاوره، مدارس، مراکز تربیت معلم دانشسراها و سایر موسسات اموزشی و تربیتی، بنیادها بر عهده بگیرند. همه افراد در جریان زندگی خودشان با مسائل و مشکلات متنوعی روبرو میشوند، کودکان نوجوانان و جوانان که این دوره از زندگی آنان با دوران تحصیل در مدارس ابتدایی، راهمایی و متوسطه و دانشگاه مصادف است به علت تجارب کمتر و بحرانهای خاص این دوره ها در جریان برخورد و برطرف ساختن مشکلات و مسائل شخصی و اجتماعی با دشواریهای بیشتری روبرو میشوند و این امر علاوه بر تاثیر گذاردن بر جریان زندگی عادی و معمولی آنان برجریان تحصیلی آنان نیز اثر می گذارد و چنانچه خدمات راهنمایی و مشاوره در دسترس آنها باشد با استفاده از این خدمات طرز حل و رفع و بطرف کردن بسیاری از مسائل و مشکلات و موانع را یادگرفته و از زندگی احساس رضایت و خرسندی نموده و سازش بهتر و بیشتری با خود و زندگی خواهند داشت و در نتیجه رشد شخصیتی سالم برای آنان تسهیل خواهد شد و سلامت شخصیت آنان کمتر در معرض ناهنجاری و بیماری قرار خواهد گرفت.
  علاوه بر این نوجوانان و جوانان در این دوره از زندگی با انتخاب رشته تحصیلی و شغل که از مهمترین انتخابهای سرنوشت ساز و تعیین کننده در زندگی فردی و اجتماعی فرد هستندمواجهند و در دنیای کنونی به علت تعدد و تنوع رشته های تحصیلی و کثرت و تعدد مشاغل و تخصصی بودن آنها این انتخابها برای همه افراد به ویژه نوجوانان و جوانان آسان نمی باشد. و چنانچه خدمات مشاوره ای و پرورشی در دسترس افراد خصوصاً نوجوانان و جوانان قرار داشته باشد به وسیله راهنمایان و مشاوران آموزش دیده و مجرب قادر خواهند بود با شناخت خودشان و پی بردن به استعدادها، علایق، هدفها نیازهایشان و همچنین شناخت رشته های تحصیلی و مشاغل مختلف و نیازهای جامعه در انتخاب رشته تحصیلی و شغل مناسب یاری شوند که در نتیجه از بسیاری از ضایعات که ناشی از انتخاب نادرست رشته تحصیلی و یا شغل میباشد و سازمانها دولتی یا خصوصی عهده دار شوند.

  متوسط طول دوره کارشناسی راهنمایی و مشاوره 4 سال و حداکثر آن 6 سال خواهد بود و دانشجویان در طی آن آموزشهای نظری و عملی لازم برای کسب تواناییهای ضروری در انجام وظائف راهنمایی و مشاوره یا فعالیت های پرورشی را بر اساس آیین نامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی برنامه ریزی فراخواهند گرفت.


    
  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- اسلامشهر   check.jpg    
  آزاد- بهبها ن   check.jpg    
  آزاد- تهران   check.jpg    
  آزاد- خمینی شهر   check.jpg    
  آزاد- رودهن   check.jpg    
  آزاد- زرند   check.jpg    
  آزاد- شبستر   check.jpg    
  آزاد- شهرکرد   check.jpg    
  آزاد- قوچان   check.jpg    
  آزاد- مرودشت   check.jpg    
  آزاد- مهاباد   check.jpg    
  آزاد-ابهر   check.jpg    
  آزاد-بوشهر   check.jpg    
  الزهرا تهران   check.jpg    
  بندرعباس   check.jpg    
  تهران   check.jpg    
  خوارزمی   check.jpg    
  رازی کرمانشاه   check.jpg    
  شهیدچمران اهواز   check.jpg    
  صنعتی اصفهان   check.jpg    
  علامه طباطبائی   check.jpg    


  درس های رشته


  فارسی

  آسیب شناسی اجتماعی

  آسیب شناسی روانی 1

  آسیب شناسی روانی 2

  آسیب شناسی اجتماعی

  آسیب شناسی روانی 1

  آسیب شناسی روانی 2

  آشنایی با قرآن 1

  آشنایی با قرآن 2

  آشنایی با کامپیوتر

  آشنایی با کتاب و کتابخانه

  آمار استنباطی

  آمار توصیفی

  آموزش ابتدایی راهنمایی متوسطه

  آموزش و پرورش ابتدائی، راهنمایی و متوسطه

  آیین نگارش و فن سخنوری

  اختلالات یادگیری

  ادبیات کودکان و نوجوانان

  اصول و فلسفه آموزش و پرورش

  اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

  انسان از دیدگاه اسلام

  انقلاب اسلامی و ریشه های آن

  بازی و حرکت درمانی

  بهداشت روانی

  بهداشت و کمکهای اولیه

  پروژه تحقیقاتی

  تاریخ اسلام

  تربیت بدنی 2

  تمرین عملی راهنمائی مشاوره 2 (فعالیتهای مشاوره ای)

  تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 1 (فعالیت های راهنمای

  تولید و کاربرد مواد آموزشی

  جامعه شناسی آموزش و پرورش

  جامعه شناسی عمومی

  جمعیت و تنظیم خانواده

  خانواده در اسلام و ایران

  راهنمایی و مشاوره تحصیلی

  راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه

  راهنمایی و مشاوره گروهی

  روابط انسانی در مدرسه

  روان شناسی اجتماعی

  روان شناسی اجتماعی

  روان شناسی و آموزش و پرورش افراد استثنائی

  روان شناسی یادگیری

  روان شناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

  روان شناسی تربیتی

  روان شناسی رشد 1 (کودکی و نوجوانی)

  روان شناسی رشد 2 (جوانی، بزرگسالی و پیری)

  روان شناسی شخصیت

  روان شناسی عمومی

  روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت

  روانشناسی از دیدگاه اسلام

  روانشناسی تربیتی

  روانشناسی رشد نوجوانی 2

  روانشناسی رشد کودکی 1

  روانشناسی عمومی

  روانشناسی و آموزش افراد استثنایی

  روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی

  روشها و فنون تدریس

  روشها و فنون راهنمایی و مشاوره

  روشهای آماری

  روشهای آماری در علوم تربیتی

  روشهای اصلاح رفتار

  روشهای تغییر و اصلاح رفتار

  ریاضیات پایه

  ریاضیات پایه و مقدمات آمار

  ریاضیات پیش دانشگاهی

  زبان پیش دانشگاهی 1

  زبان پیش دانشگاهی 2

  زبان خارجی عمومی

  زبان فارسی

  زیست شناسی عمومی

  سازمان و قوانین آموزش پرورش

  سرودها و آهنگهای انقلابی

  سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی

  سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روانشناسی

  سیره تربیتی پیغمبر و ائمه (ع)

  شخصیت نظریه ها و مفاهیم

  فعالیت های گروهی

  فیزیولوژی اعصاب

  فیزیولوژی انسان (اعصاب و غدد)

  مبانی تحلیل سیاسی

  مبانی جامعه شناسی

  مبانی راهنمایی و مشاوره

  مبانی کامپیوتر

  متون اسلامی (آیات و احادیث)

  متون زبان تخصصی

  متون عربی

  مددکاری اجتماعی

  مسائل نوجوانان و جوانان

  مشاوره خانواده

  مشاوره و راهنمایی تحصیلی

  معارف اسلامی 2

  مقدمات تحقیق در علوم تربیتی

  مقدمات مدیریت آموزش و پرورش

  مقدمات مدیریت آموزشی

  مقدمات کامپیوتر

  نظریه های مشاوره و روان درمانی

  هنرهای نمایشی

  ورزش و بازیهای تربیتی

  کاربرد آزمونهای تشخیص و شخصیت

  کاربرد آزمونهای تشخیصی و شخصیت در مشاوره

  کاربرد آزمونهای هوش استعداد

  کاربرد آزمونهای هوش، استعداد و رغبت در مشاوره

  کارورزی 1

  کارورزی 2

  کارورزی در مشاوره 1

  کارورزی در مشاوره 2

   

   


  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان این رشته مهم که حتماً باید با علاقه و داشتن ذوق درونی خود نسبت به اصلاح و راهنمائی مردم این رشته را انتخاب کرده باشند اولین جائی که می توانند نقش مفیدی ایفا کنند خانواده خودشان است و برای امرار معاش می توان به اشتغال در مراکز مشاوره خصوصی و دولتی- مدارس- ادارات و وزارتخانه ها- مراکز فرهنگی- شهرداری- بعضی از بیمارستان ها و درمانگاه ها اشاره کرد.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران