در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر تبریز (1) -استان آذربایجان شرقی  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  تبریز

  سالن ورزشی جودو

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز-میدان منظریه

  تبریز

  استخر سرپوشیده سردرود

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سردرود

  تبریز

  سالن جودو شهرک پرواز

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز-شهرک پرواز

  تبریز

  میدان فوتبال قراملک تبریز

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تبریز-جاده سنتو-قراملک

  تبریز

  میدان تنیس خاکی روبازشماره 2 کوثر

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تبریز-منظریه-مجموعه ورزشی کوثر

  تبریز

  روستای سفیدان تبریز

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای سفیدان

  تبریز

  استخر ورزشی کارگران تبریز

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز-خیابان خانه سازی

  تبریز

  ورزشگاه ورزشهای باستانی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  باسمنج-خیابان تربیت بدنی

  تبریز

  سالن ورزشی چندمنظوره پارک چشم انداز تبریز

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز-خیابان عباسی-پارک چشم انداز

  تبریز

  سالن ورزشی نابینایان تبریز

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز-خیابان قطران-مجموعه ورزشی امام علی

  تبریز

  روستای باغ معروف

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای باغ معروف

  تبریز

  میدان فوتبال شماره ی 2 سردرود

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  سردرود

  تبریز

  مجموعه ورزشی کرکج

  سایر

  مجموعه ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای کرکج

  تبریز

  سردرود

   

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سردرود

  تبریز

  سالن ورزشی روستایی الوار سفلی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای الوار سفلی

  تبریز

  سالن ورزشی روستایی شماره 1 تازه کند

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

   

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای تازه کند

  تبریز

  سالن ورزشی چند منظوره ی تبریز (منظریه-شهدای دولت)

   

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز - میدان منظریه

  تبریز

  سالن ورزشی قراملک

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز

  تبریز

  سالن ورزشی روستای لیقوان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای لیقوان

  تبریز

  خوابگاه اقدمی

  سایر

  خوابگاه ورزشکاران

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز

  تبریز

  خوابگاه رسالت

  سایر

  خوابگاه ورزشکاران

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز

  تبریز

  ورزشگاه باستانی تبریز

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز - میدان منظریه

  تبریز

  مجموعه ورزشی مایان سفلی

  سایر

  مجموعه ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای مایان سفلی

  تبریز

  مجموعه ورزشی الوار علیا

  سایر

  مجموعه ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای الوار علیا

  تبریز

  سالن ورزشی مدیریت بحران 3 (باسمنج)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  باسمنج

  تبریز

  سالن ورزشی مدیریت بحران6(تیراندازی)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز -میر داماد

  تبریز

  سالن مدیریت بحران5

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای مایان علیا

  تبریز

  سالن مدیریت بحران 4

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خسرو شهر

  تبریز

  سالن ورزشی مایان سفلی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای مایان سفلی

  تبریز

  سالن ورزشی روستایی کرکج

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای کرکج

  تبریز

  سالن مدیریت بحران 2 (توحید)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز-خیابان عباسی

  تبریز

  سالن هیئت های ورزشی (اداره ی کل)

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز میدان منظریه

  تبریز

  پیست دو ومیدانی یادگار امام

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  پیست دو ومیدانی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تبریز -اتوبان کسایی

  تبریز

  سالن رزمی باسمنج

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  باسمنج

  تبریز

  میدان فوتبال تلاش

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تبریز - خ ارم -مجموعه ورزشی تلاش

  تبریز

  تکواندو تختی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز -خیابان باغشمال - استادیوم تختی

  تبریز

  میدان هاکی چمن مصنوعی

  میدانهای اختصاصی

  هاکی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تبریز- کوی پرواز

  تبریز

  مرحوم پشم فروش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز -خیابان باغشمال -استادیوم تختی

  تبریز

  سهند

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز -خیابان ورزش- مجموعه ورزشی خیابانی

  تبریز

  سالن ورزشی چندمنظوره روستای خلجان

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز - روستای خلجان

  تبریز

  تختی باسمنج

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  باسمنج

  تبریز

  29 بهمن

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز -خیابان باغشمال - استادیوم تختی

  تبریز

  مجتمع ورزشی گنجویان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شمشیربازی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مجتمع ورزشی گنجویان

  تبریز

  سالن وزنه برداری فتح خیبر تبریز

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز-باغشمال استادیوم تختی

  تبریز

  استخر سرپوشیده میرداماد

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز- خیابان میرداماد

  تبریز

  سالن ورزشی بدمینتون قطران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدمینتون

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  تبریز- خیابان قطران-مجموعه ی امام علی- سالن قطران

  تبریز

  والیبال میرداماد

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز - خیابان میرداماد

  تبریز

  سالن ورزشی جانبازان ومعلولین

  سالنهای سقف بلند

  جانبازان و معلولین

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز - میدان منظریه

  تبریز

  ستارخان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  تبریز -خ 42 متری ورزشگاه ستارخان

  تبریز

  دلیر اکبری

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز -خیابان باغشمال - مجتمع ورزشی تختی

  تبریز

  ستارخان

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز - اول خ 42 متری

  تبریز

  رهروان شهدا منبع

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تبریز - خ منبع آب

  تبریز

  کوثر (بانوان) والیبال

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز -میدا ن منظریه

  تبریز

  میدان فوتبال سردرود

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

   

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  سردرود

  تبریز

  ایثار(شهدای گمنام)

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تبریز -خیابان عباسی

  تبریز

  رزم آوران

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز-باغشمال -استادیوم تختی

  تبریز

  تلاش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز - خ ارم -مجموعه ورزشی تلاش

  تبریز

  کوثر(بانوان)

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز -میدان منظریه

  تبریز

  سالن آموزش پایگاه قهرمانی

  سایر

  پایگاه قهرمانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز -خ رسالت

  تبریز

  میدان فوتبال دیهیم(موسی پور)

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تبریز-خیابان مفتح

  تبریز

  کاراته تختی (شهید میر احمدی)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

   

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز- باغشمال - استادیوم تختی

  تبریز

  شهید رجائی باسمنج

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  باسمنج

  تبریز

  توحید

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز-خیابان عباسی

  تبریز

  29 بهمن(بانوان)

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز -خیابان باغشمال - استادیوم تختی

  تبریز

  ایثار

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز ورزشگاه ایثار

  تبریز

  میدان تنیس شماره ی 1

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تبریز -خیابان ورزش -مجموعه ی ورزشی خیابانی

  تبریز

  فوتسال پرواز

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز -کوی پرواز

  تبریز

  سالن بدمینتون گنجویان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدمینتون

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز-مجموعه ورزشی گنجویان

  تبریز

  سالن ورزشی شهید اقدمی

  سالنهای سقف بلند

  تا5000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز -خیابان باغشمال - مجتمع ورزشی تختی

  تبریز

  میدان فوتبال لاله

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خیابان لاله

  تبریز

  سالن تنیس روی میزخانلو

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز - استادیوم تختی

  تبریز

  1200 نفری شهدای سردرود

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سردرود

  تبریز

  سالن پایگاه قهرمانی تبریز

  سایر

  پایگاه قهرمانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز-خ رسالت-میدان بعثت

  تبریز

  میدان فوتبال سهند

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

   

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تبریز - خیابان ورزش -مجموعه ورزشی شیخ محمد خیابانی

  تبریز

  گنجویان(آسفالت)

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مجموعه ورزشی گنجویان

  تبریز

  توحید

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ورزشگاه توحید- خیابان عباسی

  تبریز

  ابوذر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تبریز-میدان منظره

  تبریز

  میدان فوتبال چمن یادگارامام

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 50000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تبریز -اتوبان کسایی

  تبریز

  کوثر2بانوان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز -میدان منظریه

  تبریز

  کوثر1(بانوان )

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تبریز -میدان منظریه

  تبریز

  سالن ورزشی چندمنظوره باسمنج

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  باسمنج

  تبریز

  میدان فوتبال روستای نوجه ده

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

   

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مجموعه ورزشی روستای نوجه ده خسروشهر

   


  بعدی
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (1)