در حال بارگذاری ...
  
 • کاردانی بیمه  معرفی رشته
  یکی از ضروری ترین مسائلی که در جهان امروز شکل جدی به خود گرفته ، صنعت بیمه است . حوادث روزگار آنقدر متنوع و غیر قابل کنترل شده است که هیچ گاه نمی توان تصور کرد که می توانست راهی بهتر از بیمه را تصور کرد بیمه همانند حوادث دچار تنوع و تعدد شده است و برای هر یک از حوادث نوع خاصی از بیمه تعریف شده است . دوره کاردانی بیمه یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از آموزش آن تربیت افرادی است که پس از یک آموزش دو ساله نظری و عملی به طور رسمی عهده دار مسئولیتهایی در شبکه بیمه ای کشور، به ویژه در دوره های اجرایی میانی و پایین تر گردیده و خلاء حرفه ای موجود در این زمینه را بر طرف نمایند.
  طول دوره و شکل نظام:
  طول دوره کاردانی بیمه حداقل 5 ترم می باشد. طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته فعال در نظر گرفته شده است ( که البته با نظر شورایعالی برنامه ریزی قابل افزایش است )     

  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- الیگودرز   check.jpg    
  آزاد- رامهرمز   check.jpg    
  آزاد- شاهرود   check.jpg    
  آزاد- نراق check.jpg      
  آزاد-ابهر   check.jpg      درس های رشته


  آمار و کاربرد آن در مدیریت اصول بیمه اقتصاد خرد
  اقتصاد کلان بازاریابی و مدیریت بازار بیمه اشخاص (1)
  بیمه اموال (1) بیمه اموال (2) (بیمه دریایی)بیمه مسئولیت
  بیمه های اتکایی تربیت بدنی 1 حسابداری 1
  حسابداری 2 حسابداری شرکت های بیمه حقوق بیمه
  حقوق تجارت ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1)ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)
  زبان تخصصی بیمه 1 و 2 زبان خارجی عمومی فارسی عمومی
  مبانی رفتار سازمانی مبانی سازمان و مدیریتمبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت
  کلیات حقوق  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان دوره کاردانی قادر خواهند بود فعالیتهای زیر را در سیستم بیمه ای کشور به ویژه در سطح شعب استانها انجام دهند.
  1. انجام امور مربوط به صدور
  2. انجام امور مربوط به تسویه خسارات
  3. انجام امور مربوط به حسابداری شعب
  4. سرپرستی و یا معاونت واحدهای تابعه صنعت بیمه
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران