در حال بارگذاری ...
  
 • در سال تحصیلی آینده عدد دانش آموزان کار دانش و فنی حرفه ای از مرز 50 درصد می گذرد// جا به جایی هدایت تحصیلی از متوسطه دوم به متوسط اول

  معاون آموزش متوسط آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی آینده عدد دانش آموزان کار دانش و فنی حرفه ای از مرز 50 درصد خواهد رسید.

  ابراهیم سحر خیز گفت:  امسال اکثر استان ها استقبال خوبی از رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش  داشته اند.
  وی ادامه داد:  با اطلاعاتی که در آیین نامه آموزش متوسطه در سال جاری ایجاد شد گرایش به ادامه تحصیل در رشته های کار دانش و فنی حرفه ای روبرو شده است.
  سحر خیز اظهار داشت:  امسال برای سال تحصیلی جدید دانش آموزان راه یافته به کار دانش و فنی حرفه ای از مرز 50 درصد خواهد گذشت.
   معاون آموزش متوسط وزارت آموزش و پرورش بیا داشت:  با تغییرات در نظام جدید آموزش متوسط و 6 ساله شدن متوسط این 6 سال به سه سال اول عمومی و سه سال اول اختصاص تبدیل خواهد شد که در این راستا نیز هنرستان ها 3 ساله می شود و از آن جا که هدایت تحصیلی را از متوسط دوم به متوسط اول آوردیم دانش آموزان در سه سال اول متوسطه تعیین تکلیف می کنند که چه رشته ای را برای سه ساله دوم انتخاب کنند ودر پایان سه سال اول با کارنامه ای که به  دانش آموزان می شود دانش آموز هدایت می شود  که به دبیرستان یا هنرستان برود.
  مطالب مرتبط

  ساخت کلاه ایمنی هوشمند توسط دانش آموزبیرجندی

  ساخت کلاه ایمنی هوشمند توسط دانش آموزبیرجندی

  صادف پدر سخت اورا آشفته کرده بود هر لحظه با خود می اندیشید اگر اتفاقی برای پدرم می افتاد چه می کردم دائم صحنه را برای خودش مرور می کردیازده سالش بود ولی این اتفاق چنان تاثیری در روحیه اش گذاشته بود که نمیتوانست آن را لحظه ای از ذهنش دور کند باخود می اندیشید اگر دایی من نبودکه ...

  |

  نظرات کاربران