در حال بارگذاری ...
  
 • علوم اجتماعی  معرفی رشته
    در سلسله مراتب مباحث دانشگاهی به ویژه در علوم اجتماعی رشته های مردم شناسی و انسان شناسی از مباحث نسبتاً جدید در یکصد سال اخیر است. انسان شناسی Anthropology در یک دید کلی، مطالعه خصوصیات انسانی است که ویژگی های جسمانی نشانه های فرهنگی، فکری و تاریخی را در بر گرفته و به مطالعه چگونگی دنیای تغییرات و دلایل تحولات زیستی در گروهها و جمعیتهای مختلف انسانی می پردازد .
  مراد از مردم شناسی Ethnology مطالعه ویژگی های فرهنگی و اجتماعی گروههای انسانی در محدوده جغرافیائی معین و در دوره تاریخی مشخص است که عناصر ویژه ای نظیر، زبان، هنر، موسیقی، آداب و سنن، ازدواج، عادات و خلقیات، خانواده، خویشاوندی، مذهب، اقتصاد، حقوق، پوشاک، فنون ... را در برمی گیرد. فرهنگ Culture نیز با گسترش دامنه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و پیشرفت تکنولوژی، دارای معنا و مفهومی وسیع و همه جانبه گردیده است، به طوری که در تعریف آن آمده است:
  فرهنگ عبارت است از مجموعه ای شامل آداب و رسوم، اعتقادات، اخلاقیات، مهارت ها و فنون، هنر و ... که انسان به عنوان عضوی از جامعه آن را فرا می گیرد و در قبال آن جامعه نیز تعهداتی دارد.
  به این ترتیب مطالعه و تحقیق فرهنگها قسمت عمده ای از قلمرو مردم شناسی را در برمی گیرد. از این رو برخی از دانشمندان دانش مردم شناسی و انسان شناسی را «علم مطالعه فرهنگ ها» (اعم از مادی و غیرمادی) می دانند.
  زیبائی رشته علوم اجتماعی به ارتباطات زیبائی که بین اجتماع انسان ها برقرار است ، بر می گردد.
  انسان ها در کنار یکدیگر نیازهای فراوان خود را مرتفع می کنند و این فراوانی نیاز، پیچیدگی های زیادی را برای رسیدن به رفاه اجتماعی بوجود می آورد. مسائلی مانند مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، ... در رشته علوم اجتماعی پژوهش و مطالعه برای رسیدن به رفاه را بررسی می کند.
  علاقه به مسائل خبری و اجتماعی، داشتن روحیه جمع گرائی و داشتن بیان خوب و در پایان پایه قوی آماری از شروط موفقیّت در این رشته است.
  در کنکور سراسری ، ضریب درس ریاضی 4 می باشد.
    
  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- آباده   check.jpg    
  آزاد- آزاد شهر   check.jpg    
  آزاد- آشتیان   check.jpg    
  آزاد- ایلام   check.jpg    
  آزاد- بردسیر   check.jpg    
  آزاد- تبریز   check.jpg    
  آزاد- تربت جام   check.jpg    
  آزاد- تهران   check.jpg    
  آزاد- خلخال   check.jpg    
  آزاد- دامغان   check.jpg    
  آزاد- دهاقان   check.jpg    
  آزاد- رودهن   check.jpg    
  آزاد- زرند   check.jpg    
  آزاد- زنجان   check.jpg    
  آزاد- شوشتر   check.jpg    
  آزاد- شیروان   check.jpg    
  آزاد- قوچان   check.jpg    
  آزاد- گرمسار   check.jpg    
  آزاد- گناباد   check.jpg    
  آزاد- نراق   check.jpg    
  آزاد- کرمان   check.jpg    
  آزاد-اراک   check.jpg    
  آزاد-جهرم   check.jpg    
  الزهرا تهران   check.jpg    
  بابلسر   check.jpg    
  بوعلی سینا همدان   check.jpg    
  تهران   check.jpg    
  خوارزمی   check.jpg    
  شاهد تهران   check.jpg    
  شهیدچمران اهواز   check.jpg    
  شیراز   check.jpg    
  صنعتی اصفهان   check.jpg    
  علامه طباطبائی   check.jpg    
  یزد   check.jpg      درس های رشته  آمار در علوم اجتماعی آمار و احتمالات مقدماتی ارتباطات انسانی
  ارتباطات بین المللی ارتباطات تصویری ارتباطات در جهان سوم
  ارتباطات سیاسی ارتباطات و توسعه ارتباطات و فرهنگ
  ارزیابی پروژه اصول روابط بین الملل (الف و ب) اصول روابط عمومی
  اصول روزنامه نگاهری اصول علم اقتصاد 1 اصول و فلسفه آموزش و پرورش
  اصول و فنون مشاوره و راهنمایی اصول و مبانی ارتباطات افکار عمومی و وسایل ارتباطات جمعی
  اقتصاد روستایی اندیشه های سیاسی در قرن بیستم انسان در اسلام
  انقلاب اسلامی و ریشه های ان باستان شناسی فرهنگی بررسی مسائل اجتماعی ایران
  بررسی و تحلیل پروژه های انجام شده برنامه ریزی منطقه و کاربرد در /تپایان نامه
  پیایی گروهی تاریخ اسلام تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام
  تاریخ روزنامه نگاری تجزیه و تحلیل برنامه های رادیو و تلویزیون تحلیل محتوا و گفتمان پیامهای ارتباط
  تحولات جامعه روستایی ایران تربیت بدنی 2 تعلیم و تربیت در اسلام
  تغیرات اجتماعی تمرین دبیری 1تمرین دبیری 2
  توسعه اقتصادی تولید و کاربرد مواد آموزشی تکنولوژی چاپ و نشر
  تکنولوژی های جدید ارتباطی جامعه شناسی جامعه شناسی آموزش و پرورش
  جامعه شناسی انقلاب جامعه شناسی ایلات عشایر ایرانجامعه شناسی جهانی شدن
  جامعه شناسی خانوادگی جامعه شناسی روستاییجامعه شناسی سینما
  جامعه شناسی شهری جامعه شناسی قشرها و نابرابریها جامعه شناسی هنر
  جغرافیای انسانی ایران جهانی شدن ارتباطات حقوق ارتباطات
  حقوق اساسی حقوق تجارت رسانه ها و گروهای اجتماعی
  رفاه اجتماعی روانشناسی اجتماعی کاربردی روستایی روانشناسی تربیتی
  روانشناسی کودکی و نوجوانی روزنامه نگاری تخصصی روزنامه نگاری علمی 2 گزارش مطبوعات
  روش بررسی و افکار عمومی روش تحقیق روش تحقیق پیشرفته آماری
  روش تحلیل جمعیت شناسی روش کمی 3 روشها و فنون تدریس
  روشهای بررسی و تحلیل پیامهای ارتباط روشهای پژوهش در ارتباطات جمعی ریاضیات پایه
  ریاضیات پیش دانشگاهی زبان انگلیسی زبان پیش دانشگاهی 1
  زبان پیش دانشگاهی 2 زبان تخصصی 1 متون علوم اجتماعی زبان تخصصی 2
  زبان تخصصی مطالعه در متون ارتباطات 2 زبان فارسی زیست شناسی عمومی
  سمینار مسائل سیاسی و استراتژی معاصر سمینار نقد فیلم سنجش و اندازه گیری
  سیستم های اطلاعاتی مدیریت شیوه نگارش فارسی در مطبوعاتطرح تحقیق
  فارسی فتوژورنالیسم (عکاسی خبری)گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
  مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه مبانی تاریخ اجتماعی مبانی جامعه شناسی 1
  مبانی جامعه شناسی 2 مبانی زبان شناسی مبانی فلسفه 1
  مبانی مطالعات انتقادی در ارتباطات متون اسلامی مدیریت آموزشی
  مدیریت ارتباطات اجتماعی مدیریت بحرانهای ارتباطیمردم شناسی ایران
  مردم شناسی ایلات و عشایر مسائل رسانه ای ایران و جهانمعارف اسلامی 2
  مقدمات ارتباطات کامپیوتری مقدمات جامعه شناسی نظامهای خویشاوندی و خانواده
  نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی 1 نظریه های تغییرات اجتماعی نظریه های جامعه شناسی 1
  نظریه های جامعه شناسی 2 نقد و تفسیر و مقاله در مطبوعاتویراستاری و مدیریت اخبار
  کلیات حقوق


  صنعت و بازار کار
    با نگاهی به چند سرفصل رشته علوم اجتماعی می توانیم به اهمیت و بازار کار آن نگاهی تازه داشته باشیم جامعه شناسی انقلاب، جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی، جامعه شناسی در ادبیات فارسی، جامعه شناسی پزشکی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی کار، جامعه شناسی آموزش و پرورش، جامعه شناسی جهان سوم، مردم شناسی ایران، جغرافیای انسانی ایران، جامعه شناسی ایلات و عشایر، روانشناسی اجتماعی، اصول علم سیاست، مبانی جمعیت شناسی.
  رشته علوم اجتماعی بخشی از زیربنای بسیاری از برنامه ریزی های کشوری برای افراد هر جامعه است در واقع نهادهای سیاست گذار، نهادهای فرهنگی، اجتماعی، شهرداری ها، فرهنگ سراها، انجمن های خصوصی و دولتی، وزارتخانه های ارشاد، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایی، گمرک و بازار بورس، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، مرکز آمار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت بهداشت و به نحوی بسیار دیگری از مراکز باید به کارشناسان خبره این رشته مراجعه و به عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری های خرد و کلان لحاظ نمایند.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران