در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر اردبیل-استان اردبیل


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  اردبیل

  شهیدفخرزاده

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل-محله میر اشرف

  اردبیل

  خانه ژیمناستیک

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - شهرک توحید

  اردبیل

  خانه کشتی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - خیابان باکری - روبروی دبیرستان تربیت بدنی

  اردبیل

  شهیدرجب زاده

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  گلمغان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  محله گلمغان اردبیل

  اردبیل

  علی دایی

  زمینها و استادیوم های فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 20000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اردبیل - کیلومتر 5 جاده اردبیل به آستارا

  اردبیل

  زمین چمن وپیست مجموعه علی دایی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 20000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اردبیل - کیلومتر 5 جاده اردبیل به آستارا

  اردبیل

  حجاب

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - شهرک آزادی

  اردبیل

  سبلان

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - فاز یک سبلان

  اردبیل

  شهید رجایی

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  شهید رجایی

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  17شهریور

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل- پشت پادگان شهید چمران

  اردبیل


  بهارآباد(برزگر)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل- شهرک کاشانی

  اردبیل


  پایگاه قهرمانی

  سایر

  پایگاه قهرمانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل- پشت پادگان شهید چمران

  اردبیل


  17
  شهریور

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل- پشت پادگان شهید چمران

  اردبیل

  شایق

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اردبیل- روستای شایق

  اردبیل

  شام اسبی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - روستای شام اسبی

   

  شام اسبی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اردبیل - روستای شام اسبی

  اردبیل

  شهدای نیار

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل-محله نیار

  اردبیل

  استادیوم تختی

  زمینها و استادیوم های فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 5000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اردبیل- خیابان امام - پشت سرپرستی بانک ملی

  اردبیل

  استادیوم تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تیراندازی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - خیابان امام - پشت سرپرستی بانک ملی

  اردبیل

  استادیوم تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - خیابان امام - پشت سرپرستی بانک ملی

  اردبیل

  استادیوم تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - خیابان امام - پشت سرپرستی بانک ملی

  اردبیل

  استادیوم تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - خیابان امام - پشت سرپرستی بانک ملی

  اردبیل

  استادیوم تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بوکس

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - خیابان امام - پشت سرپرستی بانک ملی

  اردبیل

  استادیوم تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - خیابان امام - پشت سرپرستی بانک ملی

  اردبیل

  هیر

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل-بخش هیر- پشت بانک کشاورزی

   

  اردبیل

   

  استادیوم تختی(شهید آسمانی)

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - خیابان امام - پشت سرپرستی بانک ملی

  اردبیل

  جابرعباس زاده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  علی بن ابیطالب(ع)

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل- میدان ورزش

  اردبیل

  نگین

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  جانبازان

  سالنهای سقف بلند

  جانبازان و معلولین

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - شهرک کوثر

  اردبیل

  هیر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  اردبیل

  شهرک کاشانی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  اردبیل

  شهرک رازی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  اردبیل

  مینی فوتبال استادیوم تختی

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  اردبیل

  محله سبلان

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  اردبیل

  آزادی

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  اردبیل

  زرناس2

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  اردبیل

  زرناس1

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  اردبیل

  نخستین احمدی

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  اردبیل

  زرناس

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - شهرک زره ناس

  اردبیل


  خانه کشتی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - خیابان باکری - روبروی دبیرستان تربیت بدنی

  اردبیل

  شهیدعظیم پور

  سالنهای ورزشی (25*16)بامحیط مشابه

  سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اردبیل - محله نیار- مجموعه ورزشی نیار

  اردبیل

  اردبیل

  سالنهای رشته های خاص

  دو ومیدانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  گلمغان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سزپوشیده

  محله گلمغان اردبیل

  اردبیل

  بودالالو

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اردبیل-روستای بودالالو

  اردبیل

  آراللو

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اردبیل-روستای آراللو

  اردبیل

  ثمرین

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اردبیل- روستای ثمرین

  اردبیل

  اربیل

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اردبیل - روستای اربیل

  اردبیل

  سامیان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اردبیل - روستای سامیان

  اردبیل

  اوریق

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اردبیل- روستای اوریق

  اردبیل

  اردی موسی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اردبیل- روستای اردی موسی

  اردبیل

  طالب قشلاقی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اردبیل - روستای طالب قشلاقی

  اردبیل

  زمین چمن

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

   

  اردبیل

  بدنسازی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  جانبازان

  سالنهای سقف بلند

  جانبازان و معلولین

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  کارگران

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  سالن فرمانداری

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  والی 1

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  والفجر

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  مخابرات

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  باشگاه برق

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  شهید معصوم پناهی

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  شرکت آب وفاضلاب

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  دانشگاه پیام نور

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  بهزیستی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  بانک ملی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  حسین رضازاده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  فروزش ناحیه2

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  شهدای دانش آموز ناحیه 1

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  الفجر سلمان آباد

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  تربیت اسلامی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  دیرین

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  فرمانداری

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  امام خمینی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  وطن

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  امین

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  میثاق

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  شاهین

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  اطلس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  تفریحات سالم

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  بابک

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

   

  مهرورزان جوان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  رنگین کمان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  پیام

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  سرخ

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  افق

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  فرهنگ

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  کیا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  امید

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  حجاب

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  هدف

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  پیام ارتباطات

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16(

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  امپراتور

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16(

  بدنسازی

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  درخشش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  پاسارگاد

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  بخش خصوصی

   

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  آریا

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  آرتازم

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  حافظ

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  چالدران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  جام جم

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  پیام سبلان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  ایثار

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  تک

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  فرزاد

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  هیگر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  المپیا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  اردبیل

  تپش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

   


  مطالب مرتبط

  صنایع دستی استان اردبیل

  صنایع دستی استان اردبیل

  صنایع دستی اردبیل بیش تر توسط عشایر و ساکنان شهرها و روستاهای کوچک منطقه صورت می گیرد . قالی بافی ، 

  |

  جاذبه گردشگری و دیدنی اردبیل

  جاذبه گردشگری و دیدنی اردبیل

  آیا تاکنون به اردبیل سفر کرده‌اید؟ جاهای دیدنی اردبیل را دیده‌اید؟ شما اردبیل را به چه چیزی می‌شناسید؟ اردبیل سرزمین جادویی دیار آذربایجان، زادگاه سلسله صفویه با طبیعتی سرسبز و حیرت‌انگیز و آب‌وهوای خنک ...

  |

  نظرات کاربران