در حال بارگذاری ...
  
 • هنرهای تجسمی  معرفی رشته
   هنر عبارت است از طبیعت که از خلال مزاج و روحیه شخص دیده می شود. هنر اندیشه ای است که می خواهد بر ماده سرکش چیره گردد.
  آنچه در طبیعت مشاهده می کنیم تمایل خاص به تولید صورتهای کروی ست و آن هم به موجب قانون حداقل مساحت گنجایش. در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصیات عناصر اولیه تجسمی و سپس ترکیب نمودن آنها با هم به صورت نامحدود آثار تصویری و تجسمی بوجود خواهد آورد.
    نحوه آموختن هنرهای تجسمی مانند زبان یادگرفتن است.
  هنرهای تجسمی را یکی از بهترین و مؤثرترین وسیله های ارتباطی می شناسند زبان بین المللی در آموزش و پرورش عالی ترین تجسمات زبان بصری شمرده می شود که می تواند افقهای دور را ترسیم کرد. دنیای ما از دو عنصر مهم بصری فرم و رنگ و نقطه، خط ، مسطح، حجم، بافت به عنوان عناصر بصری و ریتم و حرکت و فضا و تضاد و پرسپکتیو به عنوان کیفیات بصری تشکیل شده است که در رشته هنرهای تجسمی هنرمند با استفاده از این دو عنصر و با الهام از طبیعت هنری را می آفریند که عامه پسند و همه فهم باشد و زبان قابل درک برای همه انسان ها با هر فرهنگ و رسومی باشد و این همه به لطف آن است که در عرصه هنرهای تجسمی هیچ قاعده و قانونی به صورت غیرقابل تغییر نمی باشد.


  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- شبستر check.jpg      
  دانشکده تربیت دبیر فنی وحرفه ای شریعتی check.jpg      
  شریعتی check.jpg        درس های رشته

  آشنایی با آبرنگ آشنایی با آرامتفکران در باب آشنایی با تذهیب و نگارگری
  آشنایی با طراحی صنعتی دنیای امروز آشنایی با طرح و ساخت سکه آشنایی با علوم جدید
  آشنایی با فنون قالب گیری 1 آشنایی با فنون قالب گیری 2 آشنایی با فیلمبرداری
  آشنایی با موزه ها آشنایی با هنر در تاریخ 1 آشنایی با هنر در تاریخ 2
  آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1 آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2 آشنایی با کاریکاتور
  آشنایی با کامپیوتر آشنایی با رشته های هنرهای معاصر اخلاق اسلامی
  ارزیابی تولیدات صنعتی اقتصاد مدیریت تولیدات انسان، طبیعت، طراحی
  پروژه تصویرسازی آموزشی علمی 2 پروژه طراحی صنعتی 1 پروژه طراحی صنعتی 2
  پروژه طراحی صنعتی 3 پروژه طراحی صنعتی 4 پروژه طراحی صنعتی 5
  پروژه طراحی صنعتی 6 پروژه طراحی صنعتی 7 پروژه طراحی صنعتی 8
  پروژه طراحی صنعتی 9 پروژه نهایی پروژه نهایی پایان نامه
  پروژه نهایی و رساله تاریخ طراحی صنعتی و اختراعاتتاریخ عمومی حجم سازی 1
  تاریخ عمومی حجم سازی 2 تاریخ عمومی نقاشی 1 تاریخ عمومی نقاشی 2
  تاریخ عمومی نقاشی 3 تاریخچه تصویر سازی تاریخچه عکاسی
  تاریخچه کتابت تبلیغات شهری تجزیه و تحلیل نقد آثار ارتباط
  تجزیه و تحلیل نقد آثار مجسمه سازی تجزیه و تحلیل و نقد آثار طراحیتجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای
  تجزیه و تحلیل و نقد عکس 1 تجزیه و تحلیل و نقد عکس 2 تصویر متحرک 1
  تصویرسازی آموزشی علمی 1 تصویرسازی تبلیغات جراید نشرتصویرسازی فرهنگی 1
  تصویرسازی قدیم و جدید تصویرسازی کتابهای کودکان و نوجوانان جامعه شناسی صنعتی
  جامعه شناسی هنر چاپهای ماشینی حجم سازی
  حکمت هنر اسلامی خوشنویسی و طراحی حروف 1 خوشنویسی و طراحی حروف 2
  خوشنویسی و طراحی حروف 3 خوشنویسی و طراحی حروف 4 دوباره سازی کار اساتید
  رابطه مجسمه سازی با محیط 1 رابطه مجسمه سازی با محیط 2 رنگ و نقاشی
  روش تحقیق روش تحقیق در طراحی صنعتیروش تحقیق در عکاسی
  روش تدوین رساله ریاضی کاربردی 1 ریاضی کاربردی 2
  زبان تخصصی 1 زبان تخصصی 2 زبان تخصصی پیشنیاز
  زیباشناسی شیمی عمومی و شیمی عکاسی 1 شیوه های ارائه
  صفحه آرایی طراحی به کمک کامپیوتر طراحی به کمک کامپیوتر1
  طراحی به کمک کامپیوتر 2 طراحی تخصصیطراحی تخصصی در تصویرسازی
  طراحی صنعتی و انسان طراحی فرآورده های صنعتی 1 طراحی فنی
  طراحی فنی 1 طراحی فنی2طراحی فنی3
  طراحی نمایشگاه طراحی و ساخت سنتی اشیا طرح اشیاء در تمدن اسلامی
  طرح جامع مجسمه سازی 1 طرح جامع مجسمه سازی 2 طرح رساله نهایی
  طرح عملی جامع فرم و فضا 1 فرم و فضا 2
  فلسفه شرق فلسفه غرب فنون و رشهای تولید در صنعت
  فیزیک 1 ایستایی فیزیک 2 مبانی سینماتیک فیزیک 3
  فیزیک و ابزارشناسی مبانی طراحی صنعتی 1 مبانی طراحی صنعتی 2
  مبانی نظری هنر مبانی هنرهای تجسمی 1 مبانی هنرهای تجسمی 2
  مبانی کاربرد نرم افزارهای گرافیک مدل سازی 2 مرمت آثار نقاشی
  مطالعات تطبیقی هنر 1 مطالعات تطبیقی هنر 2 مهندسی عوامل انسانی 1
  مهندسی عوامل انسانی 2 مواد و روش ساخت 1 مواد و روش ساخت 2
  مواد و روش ساخت 3 نقد و تحلیل تصویر نقش برجسته 1
  نقش برجسته 2 نقش برجسته 3 نقش برجسته 4
  نقشه کشی صنعتی 1 نقشه کشی صنعتی 2 نورپردازی
  هندسه 1 هندسه 2 هندسه تحلیلی
  هندسه مناظر و مزایا هندسه نقوش در صنایع دستی ایران هنر در دنیای کودکان
  هنر و تمدن اسلامی 1 هنر و تمدن اسلامی 2 کارگاه آموزش فنون تصویرسازی
  کارگاه ارتباط تصویری کارگاه ارتباط تصویری 3 کارگاه ارتباط تصویری 4
  کارگاه ارتباط تصویری سطح سه 1 کارگاه ارتباط تصویری سطح سه 2 کارگاه ارتباط تصویری سطح یک 1
  کارگاه ارتباط تصویری سطح یک 2 کارگاه برنزریزی 1 کارگاه برنزریزی 2
  کارگاه تصویرسازی کارگاه تصویرسازی سطح یک 1 کارگاه تصویرسازی سطح یک 2
  کارگاه چاپ کارگاه چاپهای دستی 1 کارگاه چاپهای دستی 2
  کارگاه چاپهای دستی 3 کارگاه حجم تخصصی 1 کارگاه حجم تخصصی 2
  کارگاه حجم تخصصی 3 کارگاه حجم عمومی 2کارگاه حجم سازی
  کارگاه روش تحقیق کارگاه سرامیک 1 کارگاه سرامیک 2
  کارگاه طراحی پایه 1 کارگاه طراحی پایه 2 کارگاه طراحی پایه سطح یک 1
  کارگاه طراحی پایه سطح یک 2 کارگاه طراحی تخصصی 1 کارگاه طراحی تخصصی 2
  کارگاه طراحی تخصصی 3 کارگاه طراحی سطح دو 1 کارگاه طراحی سطح دو 2
  کارگاه طراحی سطح دو 3 کارگاه طراحی سطح سه 1 کارگاه طراحی سطح سه 2
  کارگاه طراحی سطح سه 3 کارگاه عکاسی 1 کارگاه عکاسی 2
  کارگاه عکاسی 3 کارگاه عکاسی 4 کارگاه عکاسی 5
  کارگاه عکاسی 6 کارگاه عکاسی پایه 1 کارگاه عکاسی پایه 2
  کارگاه عکاسی تخصصی 1 کارگاه عکاسی تخصصی 2 کارگاه عکاسی رنگی
  کارگاه مواد و روشهای ساخت 1 کارگاه مینیاتور و تذهیبکارگاه نقاشی چینی
  کارگاه نقاشی دیواری سطح 1 کارگاه نقاشی سطح 3 کارگاه نقاشی سطح دو 2
  کارگاه نقاشی عمومی 1 کارگاه نقاشی عمومی 2 کارگاه نقاشی دیواری سطح یک 2
  کارگاه نقاشی سطح دو 1 کارگاه نقاشی سطح دو 3 کارگاه نقاشی سطح یک 1
  کارگاه نقاشی سطح یک 2
  صنعت و بازار کار
   در مقدمه رشته هنرهای تجسمی مطالب جالب توجهی عرضه شده که از آنجا به خوبی می توان فهمید هنرمند رشته هنرهای تجسمی به عنوان یکی از هنرهای پیشرو وسعت کاریش به اندازه یک جامعه زنده و پویاست که با نقطه و خط و رنگ و ... می تواند در مراکز هنری فرهنگ سراها، کارگاه های مجسه سازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری سازمان تبلیغات و بسیاری از شرکت های خصوصی که به امر هنر متعالی اشتغال دارند مشغول بکار شود.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران