در حال بارگذاری ...
  
 • هنرهای سنتی  معرفی رشته
   دوره (کاردانی هنرهای سنتی ) یکی از دوره های آموزش عالی است . هدف این دوره تربیت افرادی است که بتوانند با تعهد و کارآئی مطلوب به انجام پژوهش های لازم درباره (اساطیر و هنرهای سنتی ) در ابعاد گوناگون آن به عنوان محلی شایسته از میراث فرهنگی کمک نموده و نیز با اشتغا ل در این زمینه در حفظ اصالتها و ارزش و نیز اعتلای این هنرها گام بردارند.
  ضرورت و اهمیت:
  (هنرهای سنتی )و اساطیر این هنرها از مواریث عمده فرهنگی کشور و محمل اصالتها و ارزشها و از زمینه های مطمئن و مناسب برای حرکت آینده هنری با توجه به ضرورت استقلال فرهنگی و اتکا به خود است. یقینا یکی از جمله طرق و توجه و تقویت این هنرها ایجاد دوره های آموزش عالی در سطوح گوناگون است تا ضمن مطالعه و پژوهش مستمر و نتیجه بخش راه یابی برای آینده ای پر بارتر میسر گردد.


  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی check.jpg        درس های رشته


  آشنایی با باستان شناسی و روشهای آن آشنایی با مردم شناسی و روشهای آنآشنایی با هنر و تمدن فرهنگهای همجوار
  آشنایی با موسیقی بومی مناطق ایران آشنایی با هنرهای سنتی ایرانترسیم فنی 1
  حفظ و احیاء هنرهای سنتی خطوط و خواندن کتیبه های اسلامی طرح اشیاء در تمدن اسلامی
  موسیقی از نظر اسلام نمایش در ایران هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2
  هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 1 هنر و تمدن اسلامی 1 هنر و تمدن اسلامی 2
  کار آموزی پژوهش در هنرهای سنتی کارگاه طراحی پایه 1 کارگاه هنرهای سنتی 1
  کارگاه هنرهای سنتی 2 کارگاه هنرهای سنتی 3 کارگاه هنرهای سنتی 4
  کارگاه هنرهای سنتی 5 کارگاه هنرهای سنتی 6 کارگاه هنرهای سنتی 7
  کارگاه هنرهای سنتی 8


  صنعت و بازار کار
   فارغ التحصیلان این رشته با آموزشهای نظری و کارگاهی خود و آشنائی و کار عملی در زمینه (هنرهای سنتی ) و اساطیر قادر خواهند بود. در انجام پژوهشهای هنرهای سنتی و نیز حفظ و احیای این هنرها ، بصورت کمک کارشناس نقش داشته و یا اداره واحدها و کارگاههای تولیدی رادر چهار چوب ادارات و سازمانهای فرهنگی دولتی و یا بخش خصوصی بر عهده گرفته در آنها مشغول کار گردند.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران