در حال بارگذاری ...
  
 • شهرسازی


  معرفی رشته
    توسعه شهرنشینی و رشد شهرها و شهرگرایی در سده اخیر، روز به روز به مسایل شهری ابعاد جدیدتری بخشیده است. امروزه مراقبت و هدایت توسعه شهری و ساماندهی مناطق پیرامون شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.
  طی دهه های 1335- 1375 تعداد شهرهای ایران سه برابر شده و پیش بینی می شود که در سال 1400 شمسی این تعداد باز هم دو برابر گردد. تداوم این روند در آینده، مراقبت و هدایت توسعه های شهری را در دستور کار قرار داده و بر تربیت نیروی انسانی آگاه و کارآ در سطوح مختلف شهرسازی تأکید می کند.
    با توجه به این واقعیات، حرفه شهرسازی در مقطع کارشناسی به عنوان تخصصی میان رشته ای با تمام زمینه های علمی پایه ای و اصلی شهرسازی در تحصیلات دانشگاهی معنا می یابد. در این مقطع تقویت مهارت های فنی و کاربردی و همچنین آماده سازی زمینه برای دوره تحصصی کارشناسی ارشد شهرسازی و تربیت نیروی انسانی کارا در سطوح مختلف اجرایی کشور در دستور کار قرار می گیرد.
  آموزش در دوره کارشناسی شهرسازی زمینه ای مناسب برای ساماندهی و هدایت توسعه و حفاظت و بهره وری از منابع موجود و بالقوه محیطی در نقاط شهری را فراهم می آورد. تأسیس این دوره ضمن تحول و ارتقاء کیفی آموزش تخصصی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته شهرسازی، دگرگونی کیفی در آموزش دوره های دکتری شهرسازی را نیز فراهم کرده و مایه توسعه فنی و علمی شهرسازی در جهت همگامی با رشد و تحول کشور خواهد گردید.
  کارشناسی شهرسازی عبارت از مجموعه آگاهی علمی، فنی در سطح آموزش هیا عمومی حرفه شهرسازی است. دانش آموختگان این دوره قدرت اجرایی طرح سکونتگاه های شهری و یا در حال شهری شدن را در چارچوب آموزش های خود دارا بوده و آمادگی لازم را در تهیه طرح های شهری با گروههای تخصصی خواهند داشت. این فارغ التحصیلان همچنین با کسب آگاهی ها و مهارت های علمی- فنی، در تهیه طرح های شهری همکاری فعال داشته و شرایط لازم و پایه ای را برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی شهرسازی واجد خواهند بود.
  دوره کارشناسی شهر سازی در پی تحقیق بخشیدن به موارد زیر است:
  1) گسترش دانش و مهارت شهرسازی به منظور تربیت نیروی انسانی آگاه و کارآ که بتواند در خدمت رشد و تحول همه جانبه کشور قرار گرفته و نظارت و مراقبت بر توسعه پایدار شهری براساس طرحهای مصوب را بر عهده گیرد.
  2) تربیت کارشناسانی که بتوانند رابطه مناسب بین برنامه های اجتماعی- اقتصادی و توسعه ای را در اجرای طرحهای شهری فراهم آورند و بر اجرای طرحها و برنامه های توسعه نظارت نموده و در ارتقاء کیفیت و کارآیی محیط های شهری موثر افتند.
  3) زمینه های علمی و فنی دوره های تخصصی شهرسازی را تقویت کرده و کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی شهری و طراحی شهری را به سوی حرفه ای تر شدن سوق دهند.


  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- مشهد   check.jpg    
  ارومیه   check.jpg    
  امام خمینی قزوین   check.jpg    
  بابلسر   check.jpg    
  هنر تهران   check.jpg    
  یزد   check.jpg      درس های رشته


  آشنایی با برنامه ریزی و طراحی محیط آشنایی با مبانی معماری و ساختمانآشنایی با مصالح و ساخت
  آشنایی با منظرسازی شهری آمار و روش های کمی در شهرسازیاقتصاد شهری
  انقلاب اسلامی و ریشه های آن بلایا و سکونتگاه های انسانی بوم شناسی طبیعی و انسانی
  تاریخ اسلام تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهانتربیت بدنی 2
  جامعه شناسی شهری جغرافیای شهری حقوق و قوانین شهری
  درآمدی بر شهرشناسی درک و بیان محیط شهری روش تحقیق در شهرسازی
  زبان تخصصی زبان خارجی سمینار شهرسازی
  شناخت فضاهای شهری ایران طراحی و کاربرد نظام اطلاعاتطرح نهائی
  علم و هنر شهرسازی فارسی مبانی اقتصاد
  مبانی جامعه شناسی مبانی جغرافیا مبانی مهندسی تاسیسات شهری
  مبانی مهندسی شبکه حمل و نقل مبانی و روشهای برنامه ریزی مسکن مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری
  مبانی و روشهای طراحی شهری متون اسلامی (آموزش زبان عربی) مدیریت و سازمان اجرایی شهری
  معارف اسلامی 2 کاربرد رایانه در شهرسازیکاربرد ریاضیات در شهرسازی
  کاربرد نقشه برداری در شهرسازی کاربرد هندسه در شهرسازیکارگاه آماده سازی زمین
  کارگاه برداشت کالبدی کارگاه برنامه ریزی شهری (کاربری زمین) کارگاه برنامه ریزی مسکن
  کارگاه بیان تصویری 1 کارگاه بیان تصویری 2 کارگاه طراحی شهری
  کارگاه طرحهای اجرایی کارگاه مطالعات شهری کارگاه مهندسی تاسیسات شهری
  کارگاه مهندسی شبکه حل و نقل


  صنعت و بازار کار
    شهر سازی در عین تخصصی بودن، دارای خصلت میان رشته ای است و با زمینه های گوناگون در سطوح روستائی، شهری و منطقه ای از یکسو و سطوح فنی و انسانی و محیطی از دیگر سو در ارتباط می باشد.
  کارشناسان شهرسازی می توانند در فرایند ساماندهی و بهبود فضاهای زیستی و محیط های زندگی نقش مؤثر داشته، با ارائه طرح های مختلف در مدیریت طرح و برنامه ریزی و اجرای این فضاها مشارکت نمایند.
  shahrsaze.JPG این کارشناسان نسبت به آموخته های خود قادر به تهیه طرح و برنامه برای مناطق شهری و روستائی بوده، عملا در فرایند شهرسازی نقش و وظیفه حرفه ای خویش را ایفا خواهند کرد.
  کارشناسان شهرسازی با توجه به آموخته های خود می توانند در نها دهای مختلف شهرسازی مانند دفاتر شهرسازی و فنی شهرداری ها ، دفاتر فنی وزارت کشور، ادارات کل مسکن و شهرسازی، دادگستری، دفاتر فنی جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، دفاتر مهندسین مشاور شهرسازی و سایر نهادهای مربوط با اجرای طرح های شهری کشور به کار بپردازند.
  دانش آموختگان این دوره قدرت اجرایی طرح سکونتگاه های شهری و یا در حال شهری شدن را در چهار چوب آموخته های خود دارا هستند و آمادگی لازم را در تهیه طرح های شهری با گروههای تخصصی خواهند داشت.
  این رشته ارتباط نزدیک با برخی از رشته های مهندسی بخصوص رشته های معماری، عمران، مکانیک (تاسیسات) و همچنین علوم اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و... دارد. 
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران