در حال بارگذاری ...
  
 • کاردان فنی عمران-پل سازی و ابنیه سازی

  معرفی رشته
    توسعه شهرها و بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی نیاز روزانه دولت ها را برای ساخت پل و ساختمان های مورد نیاز دو چندان کرده است .
  سازه هایی که برای پل استفاده می شود و باید کاملا حساب شده و مهندسی باشد پل ها انواع متعددی دارند و هر کدام به تناسب وزن و ظاهر و طول و عرضشان از قواعد خاص خود تبعیت می کنند. دوره آموزشی کاردان فنی پل سازی و ابنیه فنی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است که هدف آن تربیت افراد کاردانی است که با معلومات علمی و مهارتهای عملی و شناخت مسائل فنی بتوانند نقشه ها ودستور العملهای اجرایی در زمینه پلسازی و ابنیه فنی را خوانده و نکات اساسی آن را درک نمایند و به کمک کارگران استادکاران و عوامل فنی آنها را به مرحله اجرا درآورند.
  با توجه به فعالیتهای عمرانی در زمینه های مختلف راهسازی و سرمایه گذاریهای نسبتاً زیاد در این امر و با توجه به نیاز شدید کشور به انواع راهها ( بخصوص راههای روستایی و درجه یک ) که در برنامه ریزی های اخیر نیز منعکس است و بالاخره با توجه به اینکه سهم نسبتاً مهمی از اعتبارات و فعالیتها در امور راهسازی به ساختن پلها و بناهای فنی اختصاص دارد لزوم تربیت کاردان فنی در این رشته امری روشن و آشکار اس.
  طول دوره کاردان فنی پل سازی و ابنیه فنی 2 سال است ونظام آموزشی آن واحدی است و مطابق مقررات شورایعالی برنامه ریزی است زمان تدریس هر واحد درسی از نوع نظری 17 ساعت، عملی 34 ساعت و آزمایشگاهی و کارگاهی و کارورزی 51 ساعت ، کارآموزی حداقل 68 ساعت در طول یک ترم است. زمان هر ترم 17 هفته است.
    


  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- بردسیر check.jpg      
  آزاد- سنندج check.jpg      
  آزاد- شوشتر check.jpg      
  آزاد- کاشمر check.jpg        درس های رشته
  اجزاء ساختمان و کارگاه اجزاء ماشین، موتورها و کارگاه ایمنی و بهداشت
  تأسیسات برقی و مکانیکی تجهیزات و اداره کارگاه تعمیر و نگهداری
  حفاری تونل ها رسم فنی روسازی راه
  ریاضیات عمومی و مقدمات آمار زبان فنی زمین شناسی و مصالح ساختمانی
  زیرسازی راه و راه آهن فیزیک حرارت و آزمایشگاه قوانین و روابط کار
  ماشین آلات زیرسازی راه متره و برآورد پروژه محاسبات فنی 1
  محاسبات فنی 2 مشخصات فنی و نقشه های تیپ مواد منفجره
  مکانیک خاک و آزمایشگاه نقشه برداری راه و عملیات 2 نقشه برداری و عملیات 2
  نقشه کشی تخصصی کارآموزی 1 (کاربینی) کارآموزی 2 (کارورزی)  صنعت و بازار کار
     مشاغلی که کاردانهای فنی پل سازی یو ابنیه فنی می توانند در رابطه با کارآئی های بدست آورده احراز نمایند عبارتند از:
  فعالیت در کلیه کارگاههای راهسازی و راه آهن بعنوان تکنیسین پل سازی و ابنیه فنی
  فعالیت در وزارت راه و ترابری و یا مهندسین مشاو و راهسازی به عنوان تکنیسین ناظر پل سازی و ابنیه فنی
  فعالیت در وزارت راه و ترابری بعنوان تکنیسین تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی و تکنیسین اجرایی پلها و ابنیه در کارهای امانی مربوط.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران