در حال بارگذاری ...
  
 • ماشین های کشاورزی

  معرفی رشته
    تسطیح و تهیه زمین، کاشت، داشت، برداشت و نگهداری محصولات زراعی و باغی و دامی نیازمند به ماشین آلات مختلف و متعددی است که کاربرد آنها نیروی انسانی در مقطع کاردانی ماشینهای کشاورزی صورت می گیرد. این نیروی انسانی خلاء موجود بین زارعین و مهندسین ماشینهای کشاورزی را پر می کند.
  1- تعریف و هدف:
  انجام کارهای زراعی در مزرعه و باغ بوسیله ماشینهای صورت می گیرد که آموزش و کاربرد این ماشینها و نگهداری و سرویس آنها موضوعات دروس این رشته را تشکیل می دهند. در این رشته افرادی تربیت می شوند که بتوانند بطور علمی ماشینهای کشاورزی را بکار ببرند و از آنها نگهداری کنند.


  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- آزاد شهر   check.jpg    
  آزاد- دزفول   check.jpg    
  آزاد- شوشتر   check.jpg    
  آزاد- کرمان   check.jpg    
  آزاد- کرمانشاه   check.jpg    
  آزاد-اراک   check.jpg    
  آزاد-اقلید   check.jpg    


  درس های رشته

  باغبانی عمومی تکنولوژی موتور خاک شناسی عمومی
  رسم فنی 1 روشهای آبیاری ریاضیات 1
  ریاضیات 2 زراعت عمومی سرویس و تعمیر تراکتور و ماشینهای کشاورزی
  شناخت و کاربرد تراکتور شیمی عمومیعملیات کشاورزی
  عملیات کارگاهی فیزیک الکتریسیته و مغناطیسگیاه شناسی عمومی
  ماشینها و تجهیزات ثابت زراعی ماشینهای برداشت ماشینهای تسطیح اراضی
  ماشینهای خاک ورزی ماشینهای کاشت و داشتمساحی و نقشه برداری
  مقدمات ترویج و آموزش کشاورزی کارآموزی تخصصی


  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی داشته باشند:
  - کاربرد ماشینهای مختلف کشاورزی و نگاهداری از آنها
  - کمک به مهندسین در اجرای مکانیزاسیون کشاورزی یک ناحیه
  - اجرا پروژه های تحقیقاتی زیر نظر مهندسین مربوطه
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران