در حال بارگذاری ...
  
 • کاردانی معماری
  معرفی رشته
   بدیهی است که معماری هر کشوری نماد تفکر ، فرهنگ و آداب و رسوم اصیل یک ملت منسجم است حرکت کمال گرای معماری هیچ گاه متوقف نمی شود اما چارچوب خاصی را نیز به صورت اجبار تحمل نمی کند . این دوره کاردانی یکی از دوره های آموزش عالی است و هدف آن تربیت افرادی است که بتوانند فاصله تخصصی بین مهندس معمار و سطوح پائین تخصصی را در کارهای طراحی و اجرائی پر کرده و درزمینه طرح اجرای ساختمان دردفاتر فنی و کارگاه های ساختمانی دستیار مهندس معمار باشند .


  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- بجنورد check.jpg      


  درس های رشته


  آشنایی با معماری جهان آشنایی با طراحی معماریایستایی 1
  ایستایی 2 برآورد ترسیم فنی 1
  ترسیم فنی 2 تعمیر و نگهداری ساختمان 1تمرینهای معماری
  تنظیم شرایط محیطی 1 تنظیم شرایط محیطی 2روستا 1
  ریاضیات ساخت و ارائه 1ساخت و ارائه 2
  ساخت و ارائه 3 شناخت مواد و مصالح طراحی فنی ساختمان
  عناصر و جزئیات ساختمانی1 عناصر و جزئیات ساختمانی2مدیریت و تشکیلات کارگاهی
  نقشه برداری هندسه 1هندسه 2
  کارورزی


  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان این رشته می توانند با آشنایی با الزاماتی که یک طرح در کار خود دارد از یکطرف و شناسایی زمینه های عملی و اجرائی کار ازسوی دیگر در زمینه کارهای ساختمانی انجام وظیفه نموده خلأ تخصصی موجود را پر نمایند . فارغ التحصیلان این رشته در زمینه های زیر میتوانند ایفای نقش نمایند :
  1. نظارت بر کارهای اجرائی ساختمانی و کمک به طراح در جهت صحت و دقت انجام کار.
  2. کار در دفاتر معماری و کمک به طراح در جهت ارائه کار طراحی .
  3. مدیریت کارگاههای کوچک ساختمانی.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران