در حال بارگذاری ...
  
 • دختران کنکوری امروزچه رشته هایی را نمی توانند انتخاب کنند؟

  امروز پذیرفته شدگان کنکور سال 91 می توانند انتخاب رشته کنند اما همانطور که در زمان توزیع دفترچه اعلام شد برخی دانشگاهها رشته هایی را برای دختران حذف کردند.

  امسال 36 دانشگاه کشور ظرفیت پذیرش دختران را در برخی از رشته های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال 91 حذف کرده اند .این 36 دانشگاه در کنکور سال گذشته در رشته های مذکور اقدام به پذیرش زنان کرده بودند اما در کنکور امسال پذیرش دختران را حذف کرده و نسبت به پذیرش صرفا مردان اقدام کرده اند.این در حالی است که سازمان سنجش اعلام کرده است که امسال دختران در کنکور پیشتاز بوده اند.باستانشناسی. راهنمایی و مشاوره. روانشناسی عمومی. جغرافیا و برنامه ریزی شهری. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. ژئومورفولوژی. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری. مدیریت بازرگانی. مدیریت جهانگردی. آمار و کاربردها. ریاضیات و کاربردها. فیزیک نظری. فیزیک هسته ای. مهندسی برق قدرت. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. مهندسی مکانیک. مهندسی کشاورزی دو گرایش مکانیک ماشینها، مکانیزاسیون کشاورزی و آب. کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی. کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری.زیست شناسی عمومی و علوم گیاهی.جزوه رشته های حذف شده برای دختران هستند.


  نام دانشگاهها و رشته هایی که دختران از آن حذف شدند در جدول زیر آورده شده است:

  نام دانشگاه

  رشته

  دانشگاه اراک

  زبان و ادبیات انگلیسی. علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی. علوم کامپیوتر. مهندسی شیمی. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی مکانیک. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی. شیمی محض.

  دانشگاه ارومیه

  مهندسی معدن. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها

  دانشگاه اصفهان

  علوم سیاسی. حسابداری. مدیریت بازرگانی. مدیریت دولتی. مدیریت صنعتی. مهندسی برق گرایش قدرت. مهندسی عمران. مهندسی مکانیک. مهندسی راه آهن. مترجمی زبان انگلیسی

  دانشگاه ایلام

  مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها

  دانشگاه لرستان

  تاریخ. ژئومورفولوژی. حسابداری. آب و هوا شناسی. مهندسی برق. مهندسی عمران. مهندسی کشاورزی گرایش آب. مهندسی معدن. دامپزشکی. کاردانی دامپزشکی. مهندسی کشاورزی در 5 گرایش. مهندسی منابع طبیعی در 2 گرایش. زمین شناسی.

  دانشگاه محقق اردبیلی

  باستانشناسی. راهنمایی و مشاوره. روانشناسی عمومی. جغرافیا و برنامه ریزی شهری. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. ژئومورفولوژی. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری. مدیریت بازرگانی. مدیریت جهانگردی. آمار و کاربردها. ریاضیات و کاربردها. فیزیک نظری. فیزیک هسته ای. مهندسی برق قدرت. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. مهندسی مکانیک. مهندسی کشاورزی دو گرایش مکانیک ماشینها، مکانیزاسیون کشاورزی و آب. کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی. کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری.زیست شناسی عمومی و علوم گیاهی.

  دانشگاه بوعلی سینا همدان

  مهندسی کشاورزی علوم دامی. زمین شناسی. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها. باستان شناسی.

  دانشگاه بیرجند

  مهندسی برق گرایش قدرت. مهندسی معدن. کاردانی تکنولوژی آبیاری. کاردان فنی برق. کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی.

  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

  حقوق . زبان و ادبیات فارسی. علوم سیاسی. مدیریت صنعتی. مرمت و احیای بناهای تاریخی. مهندسی برق گرایش کنترل. مهندسی شهرسازی. مهندسی معدن. مهندسی معماری. مهندسی مکانیک. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی. زمین شناسی. مترجمی زبان انگلیسی. آموزش زبان انگلیسی.

  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

  مهندسی برق گرایش الکترونیک. مهندسی برق گرایش قدرت. مهندسی عمران گرایش نقشه برداری. مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی. مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید. مهندسی مکانیک گرایش مکانیک در حرارت و سیالات. مهندسی مکانیک گرایش مکانیک در طراحی جامدات. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی. مهندسی منابع طبیعی گرایش مهندسی چوب و کاغذ.

  دانشگاه تهران

  مهندسی معدن. مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری.

  دانشگاه خلیج فارس بوشهر

  مهندسی دریا گرایش کشتی سازی. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی مکانیک.

  دانشگاه خوارزمی تهران

  مهندسی عمران.

  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

  مخابرات و الکترونیک دریایی

  دانشگاه رازی کرمانشاه

  مهندسی صنایع . مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها.

  دانشگاه سمنان

  مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  صنایع دستی. کارشناسی فرش. مرمت و احیای بناهای تاریخی. مهندسی معدن. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی.

  دانشگاه شهید باهنر کرمان

  مهندسی معدن. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها. زمین شناسی.

  دانشگاه صنعت نفت

  رشته های حسابداری . مدیریت بازرگانی. مدیریت صنعتی. مهندسی ایمنی. مهندسی برق. مهندسی شیمی. مهندسی مکانیک. مهندسی نفت.

  دانشگاه گلستان

  زمین شناسی. ژئومورفولوژی. آمار و کاربردها. فیزیک. مهندسی برق گرایش کنترل.

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  مهندسی معدن. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها.مهندسی کشاورزی گرایش آب. مهندسی کشاورزی علوم دامی. مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری.

  دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول

  مرمت و احیای بناهای تاریخی . مهندسی عمران. مهندسی مکانیک.

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  مهندسی دریا گرایش کشتی سازی. مهندسی معدن.

  مازندران

  بازرسی گوشت.

  دانشگاه صنعتی سهند تبریز

  مهندسی معدن. مهندسی مواد گرایش های متالوژی استخراجی و متالوژی صنعتی

  دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  کاردانی علمی کاربردی فرش دستباف

  دانشگاه هرمزگان

  مهندسی کشاورزی گرایش آب و زراعت و اصلاح نباتات.

  دانشگاه ملایر

  مهندسی مکانیک. مهندسی کشاورزی علوم دامی. مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری.

  دانشگاه صنعتی قم

  مهندسی برق. مهندسی پلیمر. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. مهندسی مکانیک. فیزیک مهندسی.

  دانشگاه علامه طباطبایی

  راهنمایی و مشاوره. علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی . مددکاری اجتماعی. حسابداری. مدیریت صنعتی . مدیریت هتلداری.

  دانشگاه یاسوج

  های شیمی کاربردی. مهندسی پلیمر. کاردان فنی عمران. کاردان فنی مکانیک

  دانشگاه صنعتی بیرجند

  مهندسی عمران. مهندسی معدن.

  دانشگاه یزد

  مهندسی عمران. مهندسی مکانیک. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی.

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  مهندسی خط و سازه های ریلی. مهندسی ماشین های ریلی

  دانشگاه قم

  علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی مکانیک.

  دانشگاه کاشان

  مهندسی معدن

  مطالب مرتبط

  سهم ۴۰ تا ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور ۳ سال آینده

  سهم ۴۰ تا ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور ۳ سال آینده

  تهران (پانا) - معاون آموزش متوسطه گفت در کنکور سال آینده صرفا ۴۰ درصد سابقه تحصیلی فقط در پایه دوازدهم لحاظ می شود، در سال ۱۴۰۳ سهم سوابق تحصیلی ۵۰ درصد از پایه دوازدهم و یازدهم خواهد بود و از کنکور ۱۴۰۴ میزان ۶۰ درصد سابقه تحصیلی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم لحاظ و سهم کنکور ...

  |

  نظرات کاربران