در حال بارگذاری ...
  
 • نجوم مقدماتی

  فایل های زیر شامل مقالات نجوم در مقطع ابتدایی می باشد که می توانید مقالات جدید را از این قسمت دریافت نمائید.


  برای مشاهده تصاویر هابل ازکهکشان ها کلیک نمائید.


  تاریخ نجومقسمت اول قسمت دومقسمت سومقسمت چهارم
  نور
  قسمت اولقسمت دومقسمت سوم
  سیاره زمین
  قسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم
  نجوم کروی
  قسمت اولقسمت دومقسمت سوم
  مـــاه
  قسمت اولقسمت دومقسمت سوم
  خورشیدقسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم
  تشکیل منظومه ی شمسی
  قسمت اول


  ستارگان
  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم

  تولد و تحول و مرگ ستارگان
  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم
  قسمت چهارم
  کهکشان
  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم
  مطالب مرتبط

  از پدیده «قمر در عقرب» چه می‌دانید؟

  از پدیده «قمر در عقرب» چه می‌دانید؟

  ماه در ساعت ۶:۲۸ سحرگاه روز شنبه-۱۸ بهمن ماه در کنار قلب عقرب قرار گرفت و این پدیده که به پدیده «قمر در عقرب» معروف است در گذشته به عنوان اتفاقی نامیمون و نامبارک در نظر گرفته می شد. عمران مرادی- ...

  |

  نظرات کاربران (3)