در حال بارگذاری ...
  
 • برگزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در 19 و 20 اردیبهشت ماه 92

  معاون وزیر و رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، گفت: آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی برای ورود به دبیرستان روز پنج شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 92 و آزمون ورود به دوره راهنمایی این مدارس در روز جمعه 20 اردیبهشت ماه سال 92 راس ساعت 9 صبح بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

  مهری سویزی بااشاره به آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی، اظهار کرد: آزمون مذکور در دو حوزه سمپاد و نمونه دولتی برای ورود به پایه های اول راهنمایی و اول دبیرستان و هنرستان به صورت یکپارچه در اردیبهشت ماه سال 92 برگزار خواهد شد.

  رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان افزود: محتوای سوالات آزمون ورودی دوره راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی، به طور 100 درصد از پایه ششم ابتدایی طراحی خواهد شد و دارا بودن حداقل معدل کل 19 و 16 در پایه پنجم ابتدایی به ترتیب شرط ورود به مدارس سمپاد و نمونه دولتی است.

  سویزی اضافه کرد: ثبت نام در آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در مدارسی که پایه پنجم آنها مشمول ارزشیابی توصیفی بوده است، عنوان ارزشیابی «خیلی خوب» معادل معدل 19 و برای مدارس نمونه دولتی عنوان ارزشیابی «خوب» معادل معدل 16 تعیین شده است.

  وی خاطرنشان کرد: محتوای سوالات آزمون ورودی دوره متوسطه نیز به صورت 100 درصد از محتوای کتابهای درسی پایه سوم راهنمایی خواهد بود و دارا بودن حداقل معدل کل 19 و 15 درسال دوم راهنمایی به ترتیب از شرایط ورود به مدارس سمپاد و نمونه دولتی است.

  رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان تصریح کرد: حداقل معدل 19 شرط شرکت در آزمون مدارس استعدادهای درخشان است، اما برای ورود به مدارس نمونه دولتی به میزان 20 درصد معدل پایه های پنجم ابتدایی و دوم راهنمایی در نمره آزمون موثر خواهد بود.

  سویزی در پایان با بیان اینکه هزینه ثبت نام در آزمون ورودی سمپاد و نمونه دولتی، طبق شیوه نامه اعلام شده، 100 هزار ریال بوده،گفت: آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی برای ورود به دبیرستان روز پنج شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 92 و آزمون ورود به دوره راهنمایی این مدارس در روز جمعه 20 اردیبهشت ماه سال 92 راس ساعت 9 صبح بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران