در حال بارگذاری ...
  
 • در چهارمین روز فروردین آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران میزبان 22052 مهمانان طرح اسکان نوروزی شد

  به گزارش اداره روابط عمومی در روزچهارم سال 92 تعداد 5698 نفر روز از طرح اسکان نوروزی آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران استفاده کردند

  در چهارمین روز فروردین آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران میزبان 22052 مهمانان طرح اسکان نوروزی شد به گزارش ادار ه روابط عمومی در روزچهارم سال 92 تعداد 5698 نفر روز از طرح اسکان نوروزی آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران استفاده کردند بر همین اساس از ابتدای طرح اسکان نوروز 92 در مجموع 22052 نفر روز مهمان طرح اسکان نوروزی شدند
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران