در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس فوتبال رودسر-استان گیلان

   

  نام مدرسه نام موسس تلفن آدرس محل تمرین
  پویا مسعود تقوایی 0911-4294844 رودسر  
  سمام سمانه غلام پور 0911-2419376 رودسر  
  هیات فوتبال رودسر بهمن جمشیدی صالح 0911-1418030 رودسر  
  امیر حسن سلیمی 0911-9468622 رودسر،کلاچای  
  سیمرغ رضا حاجی خانی 0911-3310184 رودسر،استادیوم شهید قاسمی  
  شاهین چابکسر میر محمد جواد شفیعی 0911-2417905 رودسر،چابکسر  
  هیات فوتبال چابکسر احمدرضا کهنمویی 0911-3436918 رودسر،چابکسر  
  ستارگان رحیم آباد قربانعلی عزیزی 0911-4557277 رودسر،رحیم آباد  
  شاهین عارف اشکوریان 0921-1164374 رودسر،رحیم آباد  
  هیات فوتبال رحیم آباد فریدون ابراهیمی 0911-3445001 رودسر،رحیم آباد  
  هیات فوتبال واجارگاه مسلم احمدیان 0911-3437599 رودسر،واجارگاه  
  هوسم بهمن جمشیدی 0911-1418030 هیات فوتبال رودسر زمین ورزشی شهدای جنیدی
  هیات فوتبال ابراهیم میر جاوید کار 0911-2426970 هیات فوتبال رودسر زمین ورزشی شهید قاسمی
  نظرات کاربران