در حال بارگذاری ...
  
 • اجباری شدن پیش دبستانی دوره تحصیل را 14 ساله می کند

  دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: دوره پیش دبستانی مهم و بسیار تاثیرگذار است اما اگر بخواهیم آن را یک دوره اجباری تعریف کنیم، طول 12 سال تحصیلی به 13 یا 14 سال افزایش پیدا می کند و در حال حاضر با توجه به شرایط کشور، امکان ارائه خدمات آموزشی رایگان به مدت 14 سال به دانش آموزان وجود ندارد.

  مهدی نوید ادهم  با اشاره به سن آغاز تعلیم و تربیت رسمی در کشور، اظهار کرد: سن تعلیم و تربیت رسمی در سند تحول بنیادین 5 سالگی تعریف شده است، اما سن افراد لازم التعلیم طبق قانون مشخص می شود.

  وی افزود: پیش دبستانی یک دوره رسمی است، اما غیر اجباری است، به نحوی که هر فردی می تواند وارد این دوره آموزشی شود، اما اجباری نیست.

  دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: به همین دلیل براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، دوره پیش دبستانی به مدت 2 سال برای سنین 5 و 6 ساله تعریف شده و زمانی که 6 سالگی بچه ها تمام می شود، وارد دبستان می شوند.

  نوید ادهم در پاسخ به این سوال که چرا دوره پیش دبستانی با توجه به اهمیتش، یک دوره اجباری در نظر گرفته نشده است؟ گفت: دوره پیش دبستانی مهم و بسیار تاثیرگذار است، اما اگر بخواهیم آن را یک دوره اجباری تعریف کنیم، طول 12 سال تحصیلی به 13 یا 14 سال افزایش پیدا می کند و در حال حاضر با توجه به شرایط کشور، امکان ارائه خدمات آموزشی رایگان به مدت 14 سال به دانش آموزان وجود ندارد.

  وی در پایان گفت: اجباری کردن دوره پیش دبستانی، هزینه هایی از قبیل تامین فضای آموزشی، کتاب و معلم را برای دولت ایجاد می کند. مثل دوره دبستانی که در حال حاضر هزینه هایش بر عهده دولت است و یک دوره اجباری است و حتی اگر دانش آموزی در مدرسه حاضر نشود، آموزش و پرورش می تواند پیگیری کند و از پدر و مادر دانش آموز پاسخ بخواهد.
  نظرات کاربران