در حال بارگذاری ...
  
 • کتابخانه های کاشمر-استان خراسان رضوی  شهر

  نام کتابخانه

  نام مسئول

  تلفن

  آدرس

  جستجو در کتابخانه

  کاشمر

  کتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

  زهرا نیکدل

  0532-8252220

  کاشمر - بلوار جمهوری اسلامی – مجتمع سرو

  http://www.lib.ir/LibView/DocList.aspx?id=405

  کاشمر

  کتابخانه عمومی شهید مدرس (ره)

  منصوره زنگویی

  0532-8228711

  کاشمر - خیابان امام خمینی (ره) – جنب پردیس شهید عسکری

  http://www.lib.ir/LibView/DocList.aspx?id=393

  کاشمر

  کتابخانه آیت الله شهید مدرس (ره)

   

  0532-8245614-15 دورنگار: 8245620

  کاشمر - بلوار شاهد - زیارتگاه شهید مدرس (ره)

  http://www.lib.ir/LibView/DocList.aspx?id=162

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران