در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس فوتبال سایر شهرهای استان آذربایجان غربی

   

  نام مدرسه نام موسس تلفن آدرس محل تمرین
  اروم اسپور شمسعلی صامت      
  اروم آلیاژ مرتضی نجف نژاد      
  آتروپات نادر آقازاده      
  آذریورد شاهین دژ رضا یزدانی      
  پاسارگارد ابراهیم خداد      
  پدیده تورج خویی      
  تکنیک نقی باقری      
  چی چست محمد اصغری      
  کاویان المپیک فاروق مجیدی 0914-9642716 بوکان استادیوم المپیک بوکان
  میلاد نور احمد کاظم لو 2254084 خوی،چمران استادیوم چمران خوی
  شهدای شوط مهدی احمدی 4624222452 شوط،دفتر هیئت فوتبال شوط،خیابان تختی زمین چمن تختی
  Gala sport مجتبی محرمی 0914-4620527 ماکو بلوار رسالت ماکو زمین چمن تختی
  شهرداری مهاباد سیدعطا سیدی   مهاباد  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران