در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس فوتبال امیدیه-استان خوزستان

   

  نام مدرسه نام موسس تلفن آدرس محل تمرین
  فرهنگ مهدی بابلی 0916-3721399 امیدیه،زمین شماره 1 نفت زمین شماره1 نفت 
  نفت عبدالرضا قیم 0916-6722280 امیدیه،شرکت نفت امیدیه زمین 1 نفت امیدیه
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران