در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس فوتبال قزوین-استان قزوین

   

  نام مدرسه نام موسس تلفن آدرس محل تمرین
  المپیک شاهین مظاهری 0912-1813967 قزوین زمین16زرهی
  امیدهای فردا علی فرمانی 0912-4825941 قزوین چمن صدرا
  آریا ستار آقامحمدی 0912-5828147 قزوین هنرستان فنی انقلاب
  آینده سازان ایوب شیخ زاده 0912-2815378 قزوین ورزشگاه معلم
  بابک فرهاد قویدل 0912-6811500 قزوین ورزشگاه معلم
  بیمه حدیث وحید رشوند 0912-7811664 قزوین ورزشگاه تختی
  پاس مهرداد درخشان مهر 0912-3818966 قزوین ورزشگاه نیروانتظامی
  پاسارگاد مسعود نیرومند 0917-3099492 قزوین هنرستان شهید چمران
  پاسارگاد بانوان مسعود نیرومند 0917-3099492 قزوین سالن تختی
  پرسپولیس نوین علی حاجیلومهدی پور 0912-3816159 قزوین زمین16زرهی
  تخت جمشید برزو البرزنیا 0919-1813074 قزوین سالن ورزشی کوثر
  حجاب آمنه محمدی 0912-6819459 قزوین سالن ورزشی الغدیر
  ستارگان حسن فتحی 0919-2842453 قزوین هنرستان شهید چمران
  ستارگان امید انوشا سادات نعمتی ورکی 0919-1813236 قزوین دبیرستان شهید بخارایی
  ستاره شهر سعید کاکاوند - قزوین  
  ستاره شهر بانوان نفیسه نوروزی 0935-2813612 قزوین سالن ورزشی علوم پزشکی
  فوتبالیستها مهدی تندکی 0912-2814507 قزوین چمن مصنوعی شهید عظیمیان
  کانون رشد ولی صفارها 0912-5816199 قزوین کانون رشد مینودر
  کیان مهدی تیموری 0912-6818738 قزوین ورزشگاه ارتش
  نمونه قزوین مهران فلاح مطلبی  0912-7860859 قزوین ورزشگاه تختی
  نظرات کاربران (1)