در حال بارگذاری ...
  
 • هوشمند سازی یکهزار مدرسه استثنایی در کشورآغاز شد

  رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش از آغاز هوشمند سازی یکهزار مدرسه استثنایی در کشور ( هر مدرسه حداقل دو کلاس) خبر داد.

  به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر ، یوسف نوری گفت : هدف آموزش و پرورش تنها تجهیز مدارس بهامکانات رایانه ای نیست بلکه سرعت، عمق و افزایش یادگیری و یاد دهی که در بین دانشآموزان اتفاق می افتدنیز موردتوجه قرار دارد .
  ویهوشمندسازی مدا را یکی از اقدامات تحول بنیادین آموزش و پرورشعنوان کرد و اظهار داشت :فرهنگسازی هوشمند شدن مدارس از مهم ترین بخش های اجرای این سیاست است که با تلاشدر بخش های عمومی و خصوصی این موفقیت حاصل شدهاست.

  رییسمرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه هم اکنون بیش از 44 هزار خط ارتباطی داریم افزود: آموزش و پرورش از اینترانتیا شبکه داخلی کشور استفاده می کند و دسترسی به شبکه های جهانی هم از این راه امکانپذیر می باشد.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران