در حال بارگذاری ...
  
 • تاثیر تربیت بدنی بر کودک

   همانگونه که می دانیم مدرسه سرچشمه ارزشهای اجتماعی است زیرا در مدرسه دانش آموز با تفکرجهان بینی ارزشها وضد ارزشها آشنا می شود. ارزشهای صحیح فرهنگی را مربی و معلم دریافت نموده وآن را با فرهنگ حاکم بر جامعه سنجیده و ارزشهای جدیدی در ذهن خود کشیدهکه مبنای فرهنگ جامعه است.از طرف دیگر توجه به سلامت و نشاط بدن و یادگیری تکنیک های حرکتی انواعبازی ها وشکوفایی استعدادهای حرکتی و تربیت و بازسازی کودکان ازجمله موارد ارزشمندی است که درراس لوحه هدف های تعلیم وتربیت مدارس قرار دارد.

   

  میل به بازی وحرکت اکتسابی نیست وبطورغریزی در کودک نهاده شده است کودکان به عنوان بازی فعالیتهایی را انجام داده  که در واقع نیاز طبیعی آنها به حفظ حیات و رشدتکامل حرکتی آنها است وباعث جنب وجوش کودک می شود .بازیهای پرورشی و مهارتی نه تنها در سنین کودکی مفید هستند بلکه ذر تمام سالهای زندگی مفید خواهند بود.

   

  بطور کلی تربیت بدنی هم تاثیر جسمانی وهم تاثیر تربیتی دارد.

   

  ۱-آثار جسمانی تربیت بدنی بر کودک:

   بازیها آثار بسیار مثبتی بر دستگاههای داخلی بدن به ویژه  گردش خون واعصاب و تنفس دارند بنابراین معلمین در ساعت ورزش باید مراقب باشند که ضعف های دستگاهها از چشم آنها دور نماند. زیرا تمام اعضا هماهنگ عمل می نمایند. مانند بد ایستادن که سبب انحراف ستون فقرات کمر وضعف دستگاههای تنفسی وگردش خون وضعف بدن ودر نتیجه کم حرکتی می شود. بنابراین برای سلامتی بدن کودکان مربیان باید یکسری اطلاعات وآگاهی مانند آثار بازی بر دستگاههای داخلی بدن و چگونگی شناسایی عضلات ضعیف و بازیهایی که عضلات ضعیف را بکار می گیرند داشته باشد. همچنین معلم باید توجه کافی به آموزش مهارتها در سنین مختلف ونیز توجه لازم به مهارتهای بنیادی در سالهای اول دبستان داشته باشد.

   

  ۲-آثار تربیتی بازی بر کودک:

   الف- حسب ذات به دلیل محدودیتها و ناتوانیهای کودک وعدم شناخت کافی نسبت به محدودیتها به صورت "خودپسندی" جلوه گرمی شود. بنابراین معلمین علاوه بربازی های فردی باید از بازیهای اجتمایی و گروهی استفاده  کنند تا دانش آموزان ایثارگری و گذشت و فداکاری را بیاموزند.

   

   ب- نشاط آفرینی : از کودک نباید انتظار داشت که ساعتها ساکت وآرام در کلاس نشسته و یا گوشه ای از خانه بنشیند. صرف انرژی به کودکان نشاط می بخشد و روح و غرایز و تمایلات کودکان را نیز تکامل می بخشد .

   

  ج- گسترش جهان بینی کودک به نسبتی که رشد می کند با مفاهیم مختلف آشنا می شود این مفاهیمم را اگر بتوانیم به بازی کودک وارد کنیم بهتر میتواند محبت خود را به الگوهای صحیح نشان دهد.

   

  ۳-تاثیر بازی از جنبه اخلاقی:

  منظور از جنبه اخلاقی جهت دادن به تمایلات و انگیزه های  کودک است. و مهمترین عامل که می تواند انگیزه های کودک را درمسیر رشد صحیح قرار دهد گنجاندن ارزش های اخلاقی در دل بازی های پرورشی ونشاط انگیز است.

   

  ۴- تاثیر بازی از جنبه اصلاحی:

  روح کودکان تا مرحله رشد و بلوغ دستخوش تغییرات احساسی و عاطفی است که بازی ها راه مناسبی برای اصلاح عواطف هستند وکودک می تواند از طریق آنها و به طور ناخود آگاه احساسات ناروایی راکه در اثر تربیت های اشتباه کسب کرده است را اصلاح کند.
  مطالب مرتبط

  نیروهای پرورشی انقلابی با وجود کمبودها و چالش‌ها می‌توانند امر مهم تربیت را پیش ببرند

  نیروهای پرورشی انقلابی با وجود کمبودها و چالش‌ها می‌توانند امر مهم تربیت را پیش ببرند

  تهران (پانا) - وزیر آموزش و پرورش حوزه پرورشی را عامل تحول بنیادین و تربیت دانست و از نیروهای پرورشی انقلابی به عنوان افرادی یاد کرد که با وجود کمبودها و چالش‌ها می‌تواند امر مهم تربیت را پیش ببرند.

  |

  نظرات کاربران