در حال بارگذاری ...
  
 • نکاتی برای دبیران ورزش در مورد درس تربیت بدنی


  1- توجه به نکات بهداشتی از آغاز تا پایان  تدریس .

  2- انتخاب سازماندهی دانش آموزان با توجه به اهداف تدریس .

  3-در نظر گرفتن ویژگی های فردی در سازماندهی

   4- توجه به مراحل آمادگی بدنی دانش آموزن (گرم کردن).

   5-بهره گیری از روش تدریس نوین.

   6-چگونگی انتقال مفاهیم آموزشی و دانش؛ با توجه به  پایه ی تحصیلی و درک  دانش آموزان.

   7- استفاده  بهینه ار وسایل آموزشی و کمک آموزشی .

  8- چگونگی جلب مشارکت دانش آموزان در  روند یادهی و  یادگیری.

  9-تطبیق اهداف درس با اهداف تربیت بدنی.

  10-انتخاب تدابیر لازم جهت تسلط بر کلاس در کلیه ی مراحل.

  11- با توجه به فن بیان ؛برقرار ارتباط کلامی و غیر کلامی با دانش آموزان.

  12- انتخاب شیوه ی مناسب در حفظ شادابی و نشاط دانش آموزان.

   13-زمان بندی  فعالیت های  پیش بینی  شده در مراحل  مختلف طرح درس.

   14-انتخاب شیوه های مناسب جهت همکاری و تعا مل بین دانش آموزان.

   15-تو جه به جمع بندی و تاکید بر موارد و نکات مهم  هدف آموزشی.

   16- توجه به ارزشیابی مستمر دانش آموزان.

   17- تعیین تکلیف برای تمرین های تحقق اهداف آموزشی  در اوقات فراغت.

   18- جلب مشارکت دانش آموزان در جمع آوری و حفظ وسایل ورزشی .

   19- شیوه ی مناسب  برای  مرحله ی بازگشت به حالت اولیه.
  مطالب مرتبط

  نیروهای پرورشی انقلابی با وجود کمبودها و چالش‌ها می‌توانند امر مهم تربیت را پیش ببرند

  نیروهای پرورشی انقلابی با وجود کمبودها و چالش‌ها می‌توانند امر مهم تربیت را پیش ببرند

  تهران (پانا) - وزیر آموزش و پرورش حوزه پرورشی را عامل تحول بنیادین و تربیت دانست و از نیروهای پرورشی انقلابی به عنوان افرادی یاد کرد که با وجود کمبودها و چالش‌ها می‌تواند امر مهم تربیت را پیش ببرند.

  |

  نظرات کاربران (1)