در حال بارگذاری ...
  
 • دانشکده های دانشگاه صنعتی شریف

  دانشکده ها

  دانشکده مهندسی مکانیک (تاسیس ۱۳۴۵)

    دانشکده مهندسی برق (۱۳۴۵)

    دانشکدهٔ مهندسی شیمی و نفت (۱۳۴۵)

    دانشکده مهندسی و علم مواد (۱۳۴۵)

    دانشکدهٔ فیزیک (۱۳۴۶)

    دانشکدهٔ علوم ریاضی (۱۳۴۷)

    دانشکده شیمی (۱۳۴۷)

    دانشکده مهندسی صنایع (۱۳۴۷)

    دانشکده مهندسی عمران (۱۳۵۰)

    دانشکده مهندسی کامپیوتر (۱۳۶۶)

    دانشکدهٔ مهندسی هوافضا (۱۳۷۵)

    دانشکده مدیریت و اقتصاد (۱۳۷۹)
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران