در حال بارگذاری ...
  
 • رشته های دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

  دانشکده کشاورزی

  1- آبیاری و باغبانی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :

  مقطع کارشناسی : گرایش مهندسی آبیاری و آبادانی

  مقطع کارشناسی ارشد : گرایش های مهندسی آبیاری و آبادانی، مهندسی آبیاری و زهکشی، مهندسی تاسیسات آبیاری، مهندسی هواشناسی کشاورزی

  مقطع دکتری : گرایش های مهندسی آبیاری و آبادانی، مهندسی آبیاری و زهکشی، مهندسی تاسیسات آبیاری، مهندسی هیدرولوژی منابع آب

  2- اقتصاد کشاورزی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :

  مقطع کارشناسی : رشته اقتصاد کشاورزی

  مقطع کارشناسی ارشد : رشته اقتصاد کشاورزی، مدیریت کشاورزی

  مقطع دکتری : رشته اقتصاد کشاورزی با گرایش های مدیریت مزرعه، تولید کشاورزی، اقتصاد و منابع طبیعی، بازاریابی محصولات کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی

   

  3- باغبانی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :

  مقطع کارشناسی : گرایش های مهندسی باغبانی، مهندسی فضای سبز

  مقطع کارشناسی ارشد : گرایش مهندسی باغبانی

  مقطع دکتری : گرایش مهندسی باغبانی

   

  4- ترویج و آموزش کشاورزی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :

  مقطع کارشناسی : گرایش مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

  مقطع کارشناسی ارشد : گرایش مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه عمران روستایی

  مقطع دکتری : گرایش های ترویج کشاورزی و آموزش کشاورزی

   

  5- خاکشناسی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :

  مقطع کارشناسی : گرایش مهندسی خاک شناسی

  مقطع کارشناسی ارشد : گرایش مهندسی خاک شناسی

  مقطع دکتری :گرایش های شیمی حاصلخیزی خاک، بیولوژی خاک، پیدایش و رده بندی خاک، فیزیک و فرسایش خاک

   

  6- دامپروری : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :

  مقطع کارشناسی : گرایش های دام و طیور

  مقطع کارشناسی ارشد : با سه گرایش تغذیه، ژنتیک و اصلاح دام، فیزیولوژی

  مقطع دکتری : رشته تغذیه دام با دو گرایش تغذیه نشخوارکنندگان و تغذیه طیور، رشته ژنتیک و اصلاح دام با گرایش ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی در اصلاح دام

   

  7- زراعت و اصلاح نباتات : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :

  مقطع کارشناسی : رشته مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

  مقطع کارشناسی ارشد : رشته های مهندسی زراعت، مهندسی اصلاح نباتات، شناسایی و مبارزه با علف های هرز، بیوتکنولوژی کشاورزی

  مقطع دکتری : رشته اصلاح نباتات در دو گرایش ژنتیک بیومتری و مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی، رشته زراعت با دو گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعتی، اکولوژی گیاهان زراعتی

   

  8- صنایع کشاورزی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :

  مقطع کارشناسی : رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

  مقطع کارشناسی ارشد : رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

   

  9- گیاه پزشکی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :

  مقطع کارشناسی : رشته مهندسی گیاه پزشکی

  مقطع کارشناسی ارشد : رشته های حشره شناسی کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی

  مقطع دکتری : رشته های حشره شناسی کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی

   

  10- ماشین های کشاورزی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :

  مقطع کارشناسی : مهندسی کشاورزی رشته ماشین های کشاورزی

  مقطع کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی رشته مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی

  مقطع دکتری : مهندسی کشاورزی رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

   

  11- بیوتکنولوژی کشاورزی : در مقطع کارشناسی ارشد و رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشجو می پذیرد .
  مطالب مرتبط

  جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان تهران

  جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان تهران

  با باغ موزه هنر ایرانی، ایران را در تهران بازدید کنید باغ موزه هنر ایرانی، لوکیشنی جذاب با متراژی کمتر از یک هکتار است که در منطقه الهیه تهران واقع شده. بنای این باغ موزه، متعلق به خانم توران مهاجر اسلامی ...

  |

  جاذبه های گردشگری و دیدنی استان تهران

  جاذبه های گردشگری و دیدنی استان تهران

  تهران پایتخت ایران، بناهای تاریخی، جاذبه های گردشگری و مکان های تفریحی و هیجان انگیز بسیاری دارد. جاهای دیدنی بی شماری که همچنان بسیاری از پایتخت نشینان فرصت بازدید از آن ها را نداشته اند.

  |

  نظرات کاربران