در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهرستان تبریز

  تبریز- اماکن ورزشی (ادارات دولتی)


  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  شهر

  عنوان پروژه

  نوع زیربنا

  آدرس

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  بهزیستی  

  سرپوشیده

  اداره کل بهزیستی  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین چمن تمرینی  

  تبریز  

  صدا و سیما  

  روباز

  سازمان صدا وسیما  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  امور زندانها  

  سرپوشیده

  اداره امور زندانها  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  منابع طبیعی  

  سرپوشیده

  اداره منابع طبیعی  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مجموعه پتروشیمی  

  سرپوشیده

  شرکت پتروشیمی  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مدیریت وبرنامه ریزی  

  سرپوشیده

  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مجموعه ورزشی بلبرینگ سازی  

  روباز

  بنیاد جانبازان و مستضعفان  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  پیام نور  

  روباز

  دانشگاه پیام نور  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  بانک ملی  

  سرپوشیده

  بانک ملی ایران  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین چمن تمرینی  

  تبریز  

  زمین فوتبال ارشاد  

  سرپوشیده

  ارشاد اسلامی  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مجموعه ایدم  

  سرپوشیده

  کارخانه ایدم  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین چمن تمرینی  

  تبریز  

  مسکن وشهرسازی  

  روباز

  سازمان مسکن وشهر سازی  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مجموعه دانشگاه علوم پزشکی  

  سرپوشیده

  دانشگاه تبریز  

  سالنهای رشته های خاص  

  استخر سرپوشیده  

  تبریز  

  استخر آموزش وپرورش  

  روباز

  بانک ملی ایران  

  سالنهای رشته های خاص  

  استخر سرپوشیده  

  تبریز  

  استخر کارگران  

  سرپوشیده

  شهرداری  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین چمن تمرینی  

  تبریز  

  زمین فوتبال  

  سرپوشیده

  کمپرسورسازی  

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  تبریز  

  مجموعه ورزشی ماشین سازی  

  سرپوشیده

  ماشین سازی  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  لشکرعشورا  

  روباز

  لشکر عاشورا  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  آتش نشانی  

  روباز

  سازمان آتش نشانی  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  دانشگاه تبریز  

  روباز

  دانشگاه تبریز  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  اداره بازرگانی  

  سرپوشیده

  اداره بازرگانی  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مجموعه ورزشی هلال احمر  

  روباز

   

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  نیروگاه  

  سرپوشیده


  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  سپاه  

  روباز

  نیروی زمینی سپاه  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  اداره امور اجتماعی  

  روباز

  اداره کار وامور اجتماعی  

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  تبریز  

  شهرک سهند  

  روباز

   

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  دانشگاه آزاد  

  روباز

  دانشگاه آزاد اسلامی  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  اداره دارایی  

  روباز

  اداره بازرگانی  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  شهیدتوانا  

  روباز

  شهرداری تبریز  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  پست  

  روباز

  اداره پست  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  کشفیا  

  سرپوشیده

  بنیاد جانبازان و مستضعفان  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  آذرآب  

  روباز

  شرکت آذرآب  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مجموعه پیستون سازی  

  سرپوشیده

  کارخانه پیستون سازی  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مجموعه اطلس  

  سرپوشیده

  کارخانه اطلس پود  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مجموعه تراکتورسازی  

  سرپوشیده

  ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مجموعه تراکتورسازی  

  سرپوشیده

  ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین چمن تمرینی  

  تبریز  

  زمین فوتبال تبریز  

  روباز

   

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین چمن تمرینی  

  تبریز  

  زمین فوتبال توانیر  

  روباز

   

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  زمزم  

  روباز

   

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  تبریز  

  سالن تراکتورسازی  

  روباز

  تراکتورسازی  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مجموعه پالایشگاه  

  سرپوشیده

  پالایشگاه  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مجموعه موتوژن  

  سرپوشیده

  کارخانه موتوژن  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مجموعه ورزشی  

  روباز

  مخابرات  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مجموعه ورزشی برق  

  روباز

  نیروگاه حرارتی  

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  مجموعه تراکتور سازی  

  سرپوشیده

  موتورسازان تراکتورسازی    تبریز-اماکن ورزشی( بخش خصوصی)

                                                     

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  شهر

  عنوان پروژه

  نوع زیربنا

  سالنهای رشته های خاص  

  استخر سرپوشیده  

  تبریز  

  طلائیه  

  سرپوشیده

  سالنهای رشته های خاص  

  استخر سرپوشیده  

  تبریز  

  صدف  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  آمادگی جسمانی  

  تبریز  

  بانوان طپش  

  سرپوشیده

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)  

  بدنسازی  

  تبریز  

  فروتن  

  سرپوشیده

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)  

  بیلیارد  

  تبریز  

  ارم  

  سرپوشیده

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  احسان  

  سرپوشیده

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  تبریز  

  مجتمع دبیری  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  آریانا  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  بانوان تبریز  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  آمادگی جسمانی  

  تبریز  

  شبنم  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  پرشین  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  آمادگی جسمانی  

  تبریز  

  شمس 2  

  سرپوشیده

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  سلامت بانوان  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  جوادی  

  سرپوشیده

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  تبریز  

  آذر مراد  

  سرپوشیده

  سالنهای رشته های خاص  

  استخر سرپوشیده  

  تبریز  

  آذران نو  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  اورانوس  

  سرپوشیده

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  تبریز  

  شهید اثری اسکندر  

  سرپوشیده

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)  

  بیلیارد  

  تبریز  

  رز  

  سرپوشیده

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  رهنما  

  سرپوشیده

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  جواندیده  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  بانوان شرق  

  سرپوشیده

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  تبریز  

  شهریار  

  سرپوشیده

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  تبریز  

  شهریار  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  سیمرغ طلائی  

  سرپوشیده

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  رسالت  

  سرپوشیده

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  تبریز  

  مروارید سیاه  

  سرپوشیده

  سالنهای رشته های خاص  

  استخر سرپوشیده  

  تبریز  

  ساحل  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  سمند  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  آمادگی جسمانی  

  تبریز  

  صفا  

  سرپوشیده

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  تبریز  

  بهاران  

  سرپوشیده

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  هادی  

  سرپوشیده

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)  

  بدنسازی  

  تبریز  

  گلدیس  

  سرپوشیده

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  اطلس  

  سرپوشیده

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  طلائی  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  انوری فر  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  نوین  

  سرپوشیده

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  گیو  

  سرپوشیده

  سایر  

  مجموعه ورزشی  

  تبریز  

  کوثر  

  سرپوشیده

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  نمونه  

  سرپوشیده

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  تبریز  

  علی بابا  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  آذر آبادگان  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  استقلال  

  سرپوشیده

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  تبریز  

  مهرنو  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  تلاش  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  تلاش  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  تلاش  

  سرپوشیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  چندمنظوره  

  تبریز  

  سمائی  

  سرپوشیده  تبریز- اماکن ورزشی (سازمان تربیت بدنی)


  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  شهر

  عنوان پروژه

  نوع زیربنا

  آدرس

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  تبریز  

  امام علی(ع)  

  سرپوشیده

  تبریز-خیابان قطران  

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  سردرود  

  تختی(والیبال)  

  سرپوشیده

  خ انقلاب - مجموعه ورزشی تختی  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین چمن تمرینی  

  سردرود  

  تختی(شماره2)  

  روباز

  خ انقلاب - مجموعه ورزشی تختی  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین چمن تمرینی  

  سردرود  

  تختی(شماره1)  

  روباز

  خ انقلاب - مجموعه ورزشی تختی  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین خاکی تمرینی  

  خسروشهر  

  خسروشهر  

  روباز

  خسرو شهر - خ انقلاب  

  سالنهای سقف بلند  

  تا500 نفری  

  خسروشهر  

  خسروشهر  

  سرپوشیده

  خسروشهر - بلوار اصلی شهر - مجموعه ورزشی تختی  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین چمن تمرینی  

  تبریز  

  تبریز(مصنوعی)  

  روباز

  خیابان باغشمال  

  سالنهای رشته های خاص  

  استخر سرپوشیده  

  تبریز  

  زعفرانیه2  

  سرپوشیده

  تبریز - خ زعفرانیه  

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  آمادگی جسمانی  

  تبریز  

  زعفرانیه  

  سرپوشیده

  خیابان زعفرانیه - خیابان میرداماد - مجتمع ورزشی میرداماد  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین خاکی تمرینی  

  تبریز  

  حکم آباد  

  روباز

  خیابان بهار- ایستگاه مسجد  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین خاکی تمرینی  

  تبریز  

  ارم  

  روباز

  خیابان ارم - پشت پاسگاه  

  زمینهای ورزشی  

  چند منظوره  

  تبریز  

  پایگاه قهرمانی رسالت(چمن)  

  روباز

   

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه  

  آمادگی جسمانی  

  تبریز  

  سهند  

  سرپوشیده

   

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین خاکی تمرینی  

  تبریز  

  شهیدپیشقدم  

  روباز

  خیابان آذربایجان - جنب باغ امیر  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین چمن تمرینی  

  خسروشهر  

  خسروشهر  

  روباز

   

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین خاکی تمرینی  

  تبریز  

  امام علی(ع)  

  روباز

  تبریز  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین خاکی تمرینی  

  تبریز  

  شهیدتجلایی  

  روباز

  تبریز  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین خاکی تمرینی  

  تبریز  

  شهید رفعتی  

  روباز

  تبریز  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  استادیوم فوتبال تا 10000 نفری  

  تبریز  

  تختی  

  روباز

  خیابان باغشمال - مجتمع ورزشی تختی  

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  باسمنج  

  باسمنج  

  سرپوشیده

  جاده تبریز باسمنج - خ ورزش - جنب کوی امین آباد  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین خاکی تمرینی  

  اماکن روستایی  

  نوجه ده خلجان  

  روباز

   

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  اماکن روستایی  

  کجاآباد(سفردوم)  

  سرپوشیده

   

  زمینهای ورزشی  

  طرح ضربتی روستائی  

  اماکن روستایی  

  کجاباد  

  روباز

  جاده تبریز- خسروشهر  

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  اماکن روستایی  

  کندرود  

  سرپوشیده

   

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین خاکی تمرینی  

  اماکن روستایی  

  دیزج  

  روباز

   

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین خاکی تمرینی  

  اماکن روستایی  

  خلجان  

  روباز

   

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین خاکی تمرینی  

  اماکن روستایی  

  سفیدان اسپرخان  

  روباز

  اسپراخان  

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین خاکی تمرینی  

  اماکن روستایی  

  بیرق  

  روباز

   

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین خاکی تمرینی  

  اماکن روستایی  

  نعمت آبادباسمنج  

  روباز

   

  زمینها و استادیومهای فوتبال  

  زمین خاکی تمرینی  

  تبریز  

  باغ معروف  

  روباز

  تبریز  

  سالنهای سقف بلند  

  تمرینی  

  اماکن روستایی  

  خلجان  

  سرپوشیده

   
  نظرات کاربران