در حال بارگذاری ...
  
 • تفاوت‌های رهبری و مدیریت

  1 ) تفاوت در قدرت

  معمولا قدرت مدیران به دلیل سلسله مراتب رسمی در سازمان یا عرف‌ها و قوانین تعریف شده است در حالی که قدرت رهبر از محبوبیت و مقبولیت در بین مردم حاصل می‌شود.
  معلمی را تصور کنید که به واسطه جایگاه و نقشی که دارد و همچنین ترسی که دانش آموزان از کسب نمره و قبولی در این درس از معلم دارند؛ صحبت‌هایش را به دانش آموزان دیکته می‌کند و در حالتی دیگر دانش آموزان به دلیل علاقه‌ای که به معلم خود دارند و احترامی که برای وی قائل هستند تمامی حرف‌های او را از جان و دل گوش می‌کنند، در حالت اول معلم مدیر و در حالت دوم وی یک رهبر است.

  2 ) میزان درگیر کردن احساسات

  مدیران معمولا از روی منطق وظایف ترسیمی کارکنان را برایشان تشریح و توضیح می‌دهند.

  همین توجه به احساسات پیروان و ایجاد انگیزه از دلایل محبوبیت رهبران نسبت به مدیران در بین مردم است.

  3 ) تفاوت در تحول

  معمولا مدیران به دنبال تحولات کوچک و جزئی هستند در صورتیکه رهبران به دنبال ایجاد تحولات اساسی در افراد و جامعه هستند. رهبران با ترسیم چشم انداز در صدد تحول اساسی شرایط فعلی هستند در حالیکه مدیران به هدف گذاری بسنده می‌کنند.

  4 ) توجه به چرایی کار

  رهبران به دنبال انجام کارهای درست و مدیران بیشتر به دنبال انجام درست کارها هستند.
  مدیران برای دیگران چگونگی انجام درست کارها را توضیح می‌دهند اما رهبران اول به دنبال این هستند که بدانند چرا باید کارهای خاصی انجام شود.
  و وقتی رهبران چرایی انجام کارها را متوجه شوند، بدون توجه به سختی و دشواری آن‌ها، دیگران را برای انجام آنها هدایت؛ و انگیزه ایجاد می‌کنند و می‌دانند که چگونگی انجام این کارها را پیدا خواهند کرد.

  5 ) حساب کردن روی تعهد دیگران 

  مدیران معمولا با ابزار‌های تشویق و تنبیه، دیگران را به تعهد کاری خود وادار می‌کنند در حالی که رهبران به دنبال این ابزار نیستند و روی تعهد دیگران حساب می‌کنند.

  نتیجه گیری :

  نیاز رهبر در کسب و کارهای نوپا از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین می‌توان بیان کرد که رهبری فقط در سازمان‌ها و کسب وکارهای بزرگ معنا پیدا نمی‌کند. هنگامی که در سازمانتان ایده‌ای را بیان کنید و مدیر شما با شما همسو شود، شما در حال رهبری کردن مدیرتان هستید. حتی در یک خانواده‌ی ۴نفره زمانی که شما صحبتی یا ایده‌ای را بیان می‌کنید و فرزند شما از روی میل با شما و ایده‌تان همراه می‌شود هم رهبری محسوب می‌شود. بنابراین این طور می‌توان بیان کرد که سطوح رهبری متفاوت است.
  نظرات کاربران