در حال بارگذاری ...
  
 • ورود هنرجویان به دوره سربازی با آموزش مهارت

  مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش از ورود هنرجویان به دوره سربازی با آموزش مهارت خبر داد.

  سید مصطفی آذرکیش با اشاره به جلسات برگزار شده در خصوص مهارت آموزی هنرجویان قبل از ورود به دوره سربازی اظهار کرد: این موضوع با کمک تمام دستگاه های اجرایی و با 3 بخش و حوزه در حال پیگیری است.

  وی ادامه داد: این موضوع در حوزه های قبل، حین و بعد از دوره سربازی در حال پیگیری و بررسی است.

  آذرکیش بیان کرد: در جلساتی که اکنون به عنوان کمیسیون دائمی و عالی مهارت آموزی با محوریت قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه برگزار شده است، جمع بندی مشوق هایی که می تواند در آینده برای اهمیت دادن بیشتر به مهارت آموزی براساس تاکیدات مقام معظم رهبری مفید باشد عنوان شده است.

  مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این جلسات با حضور بیش از 28 دستگاه اجرایی برگزار شده است، گفت: مقرر شده است دستگاه ها متناسب با شرایطی که دارند در این خصوص اعلام نظر کنند.

  وی همچنین اضافه کرد: این موضوع به ما کمک می کند تا انعطاف در آموزش های مهارتی را در پادگان ها نیز ببینیم. پس از جمع بندی مطالب اجرای این موضوع توسط سرلشگر باقری اعلام خواهد شد.

  آذرکیش اشاره کرد: اعلام مشوق های کاهش دوره سربازی مهارت آموزان پس از بررسی دقیق موضوع اعلام خواهد شد.

  مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش افزود: نگاه این است که هنرجویان قبل از دوره سربازی با آموزش مهارت هایی وارد این دوره شوند و در دوره سربازی براساس مهارت های آموزش دیده مشوق هایی خواهند داشت تا انگیزه آن ها را بیشتر کند.
  نظرات کاربران