در حال بارگذاری ...
  
 • پوشه کار چیست ؟

   

   تعریف پوشه کار(آلبوم پیشرفت تحصیلی ):

  - آلبوم پیشرفت تحصیلی عبارت است از :
   مجموعه‌ای از نمونه کارهای دانش آموزان که در جریان یاددهی – یادگیری هدفمند جمع آوری گشته ، آگاهانه انتخاب گردیده و منظم سازماندهی شده و بیانگر میزان تلاش، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان است وبه عبارتی همچون آلبومی ، تصاویرِ گوناگون ودرمسیر رشدِ  دانستن ، توانستن و بکاربستنِ دانش آموزان را ، در مراحل مختلف فرآیند یاددهی – یادگیری ، به نمایش و قضاوت می گذارد
   
  منظور نهایی معلم از پوشه کار  این است که بتواند با یاری جستن از این شیوه تصویری واضح و سه بعدی از رشد مهارت ها ، توانایی ها و دانش و نگرش دانش آموزان ارائه نمایند .  

   


   ضرورت استفاده از پوشه کار
  به دانش آموز امکان می دهد تا  شاهد رشد و پیشرفت خود باشد.

  فرصت شناخت و اصلاح اشتباهات را به دانش آموز می دهد.

  به دانش آموز فرصت می دهد بین آموخته های قبلی و جدید  خود ارتباط برقرار کند. و خود ارزشیابی را در دانش آموز تقویت نماید.

  ابزاری برای تعامل با همکلاسی ها، معلمان و والدین است.

  دانش آموز از طریق ارائه پوشه کار  فرصت پیدا می کند تا میزان توانایی ها و دانش خود را مستند سازد شادی انگیز است ،چراکه تهیه پوشه کار نیازمند فعالیت ذهنی و بدنی  است .همین اقدام ،زمینه ی شادی ،نشاط و سرزنده بودن  دانش آموزان را فراهم می گرداند .

  به معلم امکان می دهد تا  با مرور پوشه کار دانش آموز ،  قابلیت های وی را به درستی شناسایی برای آموزش وی، برنامه ریزی نموده و با اطمینان بیش تر و بر اساس دلایل مستند در مورد او قضاوت کند.

  به والدین امکان می دهد تا در جریان روند آموزش  فرزندشان قرار گیرند، نقاط قوت و ضعف او را بشناسند و نقش مثبت، سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشند.  انواع پوشه کار

  فراورده‌ای : یعنی  پوشه کار بهترین کارها . که برای نشان دادن موفقیت‌های یادگیرنده تنظیم می گردد .
  فرایندی : پوشه کاری ست  که به منظور معرفی رشد پیشرفت دانش آموز به کار می رود .
  فراورده‌ای - فرایندی : در این پوشه کار ، منتخبی از کار های دانش آموز ، (به انتخاب دانش آموز و معلم ) به منظورارائه تصویری از موفقیت‌ها و، رشد و پیشرفت او ، گرد آوری و گلچین می گردد . در واقع این نوع از پوشه کار مد نظر ارزشیابی کیفی توصیفی می باشد .


   
  مراحل تهیه پوشه کار

  مرحله اول : سازماندهی و برنامه ریزی .

  مرحله دوم : مرحله جمع آوری و انتخاب شواهد.

  مرحله سوم : مرحله ارزیابی و ارایه بازخورد .
  نظرات کاربران