در حال بارگذاری ...
  
 • سبک یادگیری دانش‌آموزانتان را بشناسید

   

  سبک‏ های یادگیری به سه دسته‏ ی شناختی، عاطفی، و فیزیولوژیکی تقسیم می ‏شوند.

  سبک‏ های یادگیری شناختی به روش ‏هایی که شخص موضوع‏ ها را ادراک می‏ کند، اطلاعات را به خاطر می‏ سپارد، درباره‏ ی مطالب می ‏اندیشد و مسائل را حل می ‏کند، گفته می‏ شود.

   

  سبک ‏های یادگیری عاطفی در بر گیرنده‏ ی ویژگی‏ های شخصیتی و هیجانی یادگیرنده مانند پشتکار، تنها کار کردن یا با دیگران کارکردن، و پذیرش یا رد تقویت‏کننده‏ های بیرونی است.

   

  سبک ‏های یادگیری فیزیولوژیکی جنبه‏ ی زیست ‏شناختی دارند و دربرگیرنده ‏ی واکنش فرد به محیط فیزیکی مؤثر بر یادگیری او هستند، مانند ترجیح دادن مطالعه در شب یا روز یا ترجیح دادن مطالعه در محیط‏ های گرم یا سرد. همچنین در رابطه با سبک‏ های فیزیولوژیکی می‏توان گفت که بعضی از یادگیرندگان گوش دادن به یک سخنرانی یا توضیحات شفاهی معلم را به خواندن متن یا انجام دادن تکالیف عملی ترجیح می‏ دهند، در حالی که بعضی دیگر خواندن مطالب و یادگیری از روی شکل ‏ها و نمودارها را می‏پسندند، و بعضی دیگر از انجام کارهای عملی و دستکاری وسیله‏ ها و ابزارها بهتر می ‏آموزند.

   

  از میان این سه دسته سبک یادگیری، سبک‏ های شناختی یادگیری فراوان تر از همه مورد بحث و بررسی قرار گرفته‏ اند و از اهمیت بیش‏تری برخوردارند.
  نظرات کاربران