در حال بارگذاری ...
  
 • تا پایان سال مدیران مدارس متوسطه زیر چتر برنامه تعالی قرار می گیرند

  مدیرکل دوره اول آموزش متوسطه آموزش و پرورش گفت: تاکنون ۱۲ هزار مدرسه عضو برنامه تعالی هستند و تا پایان امسال تمام مدیران مدارس متوسطه زیر چتر برنامه تعالی قرار خواهند گرفت.

   

  عظیم محبی درخصوص کتاب "تعالی مدیریت مدرسه " که طی روزهای گذشته وارد بازار نشر شد، اظهار داشت: خلاصه ای از برنامه تعالی مدیریت مدرسه در این کتاب به مدیران ارائه شده که طی آن برای همه فعالیت های مدرسه شاخص تهیه شده یعنی فعالیت های مدرسه در چند محور تقسیم بندی و برنامه تعالی برای آن تدوین شده است.

  وی افزود: مراحل برنامه تعالی شامل ۱. مدیریت و رهبری ۲. برنامه ریزی و ۳. جلب مشارکت دانش آموزان، اولیا و نهادهای اجتماعی و کارکنان مدرسه است.

  محبی محورهای برنامه تعالی را شامل محورهای یاددهی یادگیری، محور فعالیت های پرورشی، محور سلامت و تربیت بدنی، محور امور اداری و اجرایی و محدر ویژه هنرستان ها برشمرد و گفت: در کتاب برای هر محور تعدادی معیار و برای هر معیار تعدادی زیرمعیار تعریف شده است که شامل ۲۷۱ زیرمعیار(به جز هنرستان ها) می‌شود و برای هر زیرمعیار هم دامنه استاندارد و نحوه ارزیابی تهیه کردیم.

  مولف کتاب تعالی مدیریت مدرسه بیان کرد: بخش دوم کتاب درخصوص چارچوب برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت در مدرسه است که بر اساس همان شاخص هاست و مدیر مدرسه باید بر اساس آنها خودارزیابی و وضع مورد انتظار را مشخص کند و اقدامات لازم برای رسیدن به آن را تعیین کند.

  به گفته مدیرکل دوره اول آموزش متوسطه آموزش و پرورش بخش سوم کتاب به موضوع ارزیابی بیرونی می پردازد که بعد از طی این مراحل تیمی از آموزش و پرورش برای تضمین کیفیت مدرسه را در سطح منطقه و استان مورد ارزیابی قرار می دهد.

  محبی درخصوص وضعیت فعلی برنامه تعالی مدیریت مدرسه اظهار داشت: امروز ۱۲ هزار مدرسه عضو برنامه تعالی هستند و تا پایان امسال تمام مدیران مدارس متوسطه زیر چتر برنامه تعالی قرار خواهند گرفت.
  نظرات کاربران