در حال بارگذاری ...
  
 • اردوگاه های دانش آموزی استان خراسان شمالی

   

  نام اردوگاه آدرس توضیحات
  اردوگاه شهید چمران بجنورد شهر بجنورد،جاده اسفراین،بشقارداش اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 250 نفر می باشد.اردوگاهی 46 هکتاری که در فصول بهار- تابستان می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه،درحد پذیرش اردوهای یک روزه است. 
  اردوگاه شهید مطهری اسفراین شهر اسفراین،جاده اسفراین،بجنورد بعد از تونل اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 100 نفر می باشد. اردوگاهی 4 هکتاری که در فصول بهار-تابستان-پاییز می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه در حد پذیرش اردوهای یک روزه است.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران