در حال بارگذاری ...
  
 • پارک علم و فناوری استان اردبیل

  ردیف نام مرکز آدرس پایگاه تلفن آدرس
  1 مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی www.atic.ir 0451-7742291 شهرک اداری بعثت،جنب اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی مرکز رشد واحدهای فناوری
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران