در حال بارگذاری ...
  
 • پارک علم و فناوری استان اصفهان

  ردیف نام مرکز آدرس پایگاه تلفن آدرس
  1 پارک علم و فناوری شیخ بهایی www.istt.ir 0311-3871747 بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
  2 مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کاشان www.kashanu-inc.org 0361-5578808 کاشان،کیلومتر 6 قطب راوندی،دانشگاه کاشان 
  3 مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان http://istt.ict.ir 0311-3913918 پارک جنگلی صفه،جنب تله کابین
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران