در حال بارگذاری ...
  
 • پارک علم و فناوری استان خوزستان

  ردیف نام مرکز وب سایت تلفن آدرس
  1 پارک علم و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز Kh.tic@scu.ir 0611-3334432 اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز خیابان استاد بیات فر
  2 مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز http://Roshd.scu.ac.ir  Kh.tic@scu.ac.ir 0611-3334232 اهواز،بلوار گلستان،دانشگاه شهید چمران اهواز،خ استاد بیات فر،جنب اقامتگاه اساتید،مرکز رشد فناوری خوزستان
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران