در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان های استان اردبیل

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  پسرانه ابتدایی امیرکبیر عیوضلو   اردبیل- اصلاندوز-روستای عیوضلو 32743300
  پسرانه ابتدایی- دوره دوم مولوی   اردبیل- اصلاندوز - خیابان امام خمینی (ره) - میدان نماز - جنب اداره پست  045-32742670
  پسرانه ابتدایی جامی   اردبیل- شهرستان سرعین - خیابان معلم شرقی - انتهای خیابان 045-32223051
  پسرانه ابتدایی شهید عباسی   اردبیل- شهرستان سرعین اخرخیابان شهرداری بالاترازکتابخانه عمومی 045-32222736
  پسرانه ابتدایی طالقانی   اردبیل- شهرستان بیله سوار - خیابان 22 بهمن  
  پسرانه ابتدایی آزادی   اردبیل- شهرستان بیله سوار روستای بابک  
  پسرانه ابتدایی شهید فرجاد شاهد اردبیل- شهرستان بیله سوار 045-28222552
  پسرانه ابتدایی شهید محلاتی   اردبیل- شهرستان بیله سوار 8226095
  پسرانه ابتدایی آیت ا... سعیدی   اردبیل- شهرستان بیله سوار - روستای فولادلوقوئی 045-32834122
  پسرانه ابتدایی تختی   اردبیل- شهرستان بیله سوار -محله باباش  
  پسرانه ابتدایی خواجه نصیر   اردبیل- شهرستان گرمی-خیابان ساحلی 32621834
  پسرانه ابتدایی شهیدهاشمی مهره   اردبیل- شهرستان گرمی 045-32696130
  نظرات کاربران