در حال بارگذاری ...
  
 • پرداخت های نیروهای شاغل این وزارت خانه به صورت ماهانه و همزمان

  معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش گفت: براساس مفاد بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 96 کل کشور، مقررشد تمامی پرداخت های نیروهای شاغل این وزارت خانه که براساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت هستند به صورت ماهانه و همزمان انجام شود.

  حسین فرزانه اظهارکرد: در اسفندماه سال 1395 مطالبات مربوط به حق التدریس نیروهای آزاد بصورت کامل پرداخت گردید، ضمن آنکه براساس مفاد بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور نیز مقرر گردیده تا کلیه پرداخت های نیروهای شاغل در وزارت آموزش وپرورش که بر اساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت هستند به صورت ماهانه و همزمان پرداخت گردد.

  وی افزود: بر اساس پی‌گیری های به عمل آمده و هم‌ چنین مساعدت های دولت محترم در ابتدای سال جاری  مبلغ سی و دو هزار و پنجاه و هشت میلیارد (32,058,000,000,000) ریال بابت پرداخت پاداش پایان خدمت کلیه فرهنگیان بازنشسته سال 1395 (به تعداد  42,744 نفر) به وزارت آموزش وپرورش اختصاص یافت که بر همین اساس، کلیه مطالبات مربوط به پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا پایان سال 1395 به طورکامل تسویه گردید.

  معاون وزیرآموزش وپرورش ادامه داد: درخصوص مطالبات حق التدریس شاغلین نیز مبلغ دوهزار میلیارد(2,000,000,000,000) ریال بابت این موضوع به وزارت آموزش وپرورش اختصاص یافته و به ادارات کل آموزش وپرورش استان ها ابلاغ اعتبار شده است.

  وی در پایان خاطرنشان کرد: از آنجاکه  افزایش سهم آموزش های مهارتی و توانمند سازی و ارتقای مهارت سرمایه های انسانی از جمله، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری«مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقتصاد مقاومتی می باشد. از این رو، توسعه مشارکت دستگاه های دولتی و غیردولتی متولی مهارت در اجرای طرح خرید خدمات آموزشی و برون سپاری، سهم بسزایی درتوسعه و افزایش سهم این آموزش ها و همچنین صرفه جویی در هزینه ها و رفع مشکلات ناشی از خرید تجهیزات، احداث فضا و تأمین کمبود نیروی انسانی تخصصی داشته است. به رغم کلیه معاضدت های مالی موجود، با توجه به سابقه عملکرد و باقی ماندن تعهدات ادارات کل آموزش و پرورش استان ها از سال های قبل مبلغ سیصد میلیارد (300,000,000,000) ریال جهت پرداخت بخشی از مطالبات مربوط به حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی پرداخت گردیده است.
  نظرات کاربران