در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم مراغه

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  متوسطه دوره دوم پسرانه شهید مطهری 1  مراغه عادی دولتی شبانه روزی آدرس مراغه خیابان دانشسرا جنب شبکه بهداشت 37223488
  متوسطه دوره دوم پسرانه آزادگان مراغه نمونه دولتی مراغه خیابان دانش سرا کوی شهید مناسب فام جنب پارک ملت 37229770 37241493
  متوسطه دوره دوم پسرانه شهید تیموری مراغه عادی دولتی مراغه,اتوبا ن امیر کبیر,امیرکبیر۴۶ 041-37270578
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران