در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول دخترانه ناحیه1

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ حضرت رقیه عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33354018
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ فرزانگان عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33334099
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ 3 خرداد (13 آبان)‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33338070
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ نامجو عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33332611
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ شکوفه های دانش‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33339693
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ امید‎ استثنایی بندرعباس ناحیه1 33753378
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ آوینی و مریم لیاقت‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33735412
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ افروز شهابی‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33702890
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ شاهد عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33666176
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ سما غیردولتی بندرعباس ناحیه1 33688040
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ طلوع غیردولتی آزادشهر90هکتارى انتهاى خیابان هرمزگان 33751329
  دخترانه‎ متوسطه دوره اول‎ رشد‎ نمونه دولتی بندرعباس ناحیه1 33342155
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ شیخ الاسلام‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33352937
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران