در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول پسرانه ناحیه1

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ الدوره عادی دولتی پشت بیمارستان شهیدمحمدى 33346998
  پسرانه‎‎ متوسطه دوره اول‎ تربیت بدنی امام حسین (ع)  عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33337920
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ دانشمند (13 آبان)‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33332067
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ ایوب عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33354025
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ مهرورزان‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33755837
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ معارف صدرا‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1  
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ ابوالفضل و امیرزاده‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33737613
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ جامعه الصادق‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33733405
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ شهید مصطفی احمدی روشن‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33747293
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ مدرس عادی دولتی بلوارامام حسین شهرک توحید جنب حسینیه جعفرصادق 33704529
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ جهاد غیردولتی گلشهرشمالی روبروى بانک استان 33661558
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ المهدی غیردولتی بندرعباس ناحیه1 33751828
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ رازی‎ غیردولتی بندرعباس ناحیه1  
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ شاهد عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33672963
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران