در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان ها

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  دخترانه ابتدایی بنت الهدی صدر   هرمزگان شهرستان بستک بخش کوخرد خیابان فرهنگ جنب دبیرستان حضرت خدیجه (س) 076-44395430
  دخترانه ابتدایی بنتا لهداصدر ‎   هرمزگان شهرستان کوخرد‎  
  دخترانه ابتدایی احمدی خنجی   هرمزگان شهرستان هنگویه‎  
  دخترانه ابتدایی احد    هرمزگان شهرستان هنگویه‎  
  دخترانه ابتدایی عفت    هرمزگان شهرستان کمشک  
  دخترانه ابتدایی دانش   هرمزگان شهرستان کمشک  
  دخترانه ابتدایی ایوب سوزنده   هرمزگان شهرستان هرنگ‎  
  دخترانه ابتدایی فاطمیه    هرمزگان شهرستان هرنگ‎  
  دخترانه ابتدایی مریم مربوطی   هرمزگان شهرستان جناح  
  دخترانه ابتدایی محمدرضا خسروانی‎   هرمزگان شهرستان جناح  
  دخترانه ابتدایی احمدی خنجی   شهرستان بستک - بخش جناح - روستای هنگویه جنب ورزشگاه 076-44364036
  دخترانه ابتدایی بنت الهدی صدر   هرمزگان- شهرستان رضوان  
  دخترانه ابتدایی‎ زینب کبری(س)   هرمزگان- شهرستان رضوان  
  دخترانه ابتدایی مولوی   هرمزگان- شهرستان فین 076-32520517
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران