در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم اسکو

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  متوسطه دوره دوم دخترانه الزهرا اسکو   خیابان امام خمینی روبروی بیمارستان اسکو 413-3223593
  متوسطه دوره دوم   حاج سید جواد غفاری اسکو     041-33472242
  متوسطه دوره دوم دخترانه شهید رحیم پور اسکو   اسکو- خیابان شریعتی - سبزه میدان - جنب کانون فجر    33222215    33220813
  متوسطه دوره دوم دخترانه حجاب اسکو نمونه دولتی      041-33223247    041-33221787
  متوسطه دوره دوم دخترانه طه اسکو غیردولتی اسکو، خیابان امام 041-23223212 
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران