در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول شهرستان بشرویه

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره اول آزادگان   خراسان جنوبی-شهر بشرویه بلوار قائم 056-32772045 056-32774409    
  دخترانه متوسطه دوره اول حضرت نرجس نمونه دولتی بشرویه  خیابان ملا عبداله تونی بشروی 056-32772413
    متوسطه دوره اول خدیجه کبری   شهرستان بشرویه شهر ارسک خیابان امام خمینی (ره) 056-32763230
    متوسطه دوره اول فاطمه الزهرا   خراسان جنوبی-شهرستان بشرویه  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران